Annonse
Foto: OSL

Avinor mistet 6 av 10 passasjerer i 2020

Størst var nedgangen på Oslo lufthavn, som kun hadde 9 millioner reisende, mot 28,6 millioner i 2019. 

- Coronapandemien har rammet luftfarten hardt, og nedgangen i trafikktallene for 2020 er en direkte konsekvens av dette, sier konsernsjef i Avinor, Dag Falk-Petersen.
Antall flybevegelser går ikke like mye ned sammenlignet med fjoråret. Her er nedgangen på 33 prosent. Dette skyldes blant annet at staten har kjøpt et stort antall ruter for å sikre at det er tilgjengelig transportkapasitet i hele Norge.
Flyvninger til og fra offshoreinstallasjonene har også gått tilnærmet som normalt, i tillegg til at fraktkapasiteten for norsk sjømat har vært opprettholdt gjennom pandemien. Bortfallet av interkontinentale passasjerruter med frakt, er blitt erstattet av flere dedikerte fraktfly fra Oslo lufthavn.
 

Annonse
Annonse
Annonse