Annonse
Foto: Bergen Havn

Bergen forbereder en mer bærekraftig cruiseturisme

Samarbeidet har resultert i en rapport som ser på håndtering av cruiseturismen, når den kommer tilbake etter covid19-pandemien. Rapporten skal behandles i bystyret etter sommeren.

Noen av konklusjonene i rapporten er:

1. Cruisetrafikken bør spres mye mer enn i dag, og skipene bør ligge lenger i havnen.

2. Grensen på maks tre skip pr. dag, som Bergen kommune innførte i 2018, bør fjernes, og man bør kun ha antall cruisepassasjerer som gjeldende krav.

3. Fremtidig håndtering av cruisepassasjerer bør baseres på at passasjerer går eller sykler fra kai til sentrum, eventuelt at det er et tilbud med elektriske busser som kjører til droppsoner for av og påstigning.

Rapporten kan lastes ned på nettsidene til Bergen Havn. 

Annonse
Annonse
Annonse