Annonse

Fortsatt svært dystert for store deler av reisebransjen

Særegne tiltak i deler av østlandsområdet i forbindelse med utbruddet av den britiske varianten av coronaviruset, fortsetter å ramme Oslo-bedriftene og reiselivsbedrifter i Viken hardt. I Oslo har nå 46 prosent av reiselivsbedriftene gjennomført oppsigelser (landsgjennomsnittet er 27 prosent). Videre er konkursfrykten særdeles høy i hovedstaden; 6 av 10 bedrifter frykter konkurs. På landsbasis er andelen 4 av 10 bedrifter.

65 prosent av reiselivsbedriftene har opplevd mer enn 50 prosent reduksjon i omsetning de siste fire ukene. Det er en økning fra 60 prosent i forrige undersøkelse gjennomført 7. januar. Så mange som 48 prosent har 75 prosent eller mer omsetningsnedgang. Det er en betydelig økning fra 37 prosent.

35% planlegger oppsigelser

Hele 73 prosent av NHO Reiselivs medlemmer har permittert ansatte. Over én av tre av bedriftene har permittert mer enn tre-fjerdedeler av de ansatte.

27 prosent har gjennomført oppsigelser. Det er en økning fra 24 prosent.

I Oslo har 46 prosent av reiselivsbedriftene gjennomført oppsigelser. Svalbard og Rogaland ligger også godt over landsgjennomsnittet med henholdsvis 60 og 35 prosent som har gjennomført oppsigelser. Andelen som planlegger oppsigelser er stabil, men den øker i Oslo. Planer for oppsigelser ligger stabilt på 35 prosent - det samme som i begynnelsen av januar. Det ser imidlertid fortsatt mørkt ut for reiselivsansatte i hovedstaden; 54 prosent planlegger oppsigelser og det er en økning fra 46 prosent.

Svært høy konkursfrykt

4 av 10 bedrifter (41 prosent) frykter de vil gå konkurs som følge av corona. Andelen som frykter konkurs har ligget stabilt på rundt 40 prosent, og har ikke økt nevneverdig etter at regjeringen innførte nye og enda strengere restriksjoner rett etter nyttår. Det er imidlertid svært høy konkursfrykt i næringen sammenlignet med gjennomsnittet i NHO, som ligger på 14 prosent i den nyeste undersøkelsen. Det skyldes i stor grad at myndighetenes restriksjoner rammer reiselivsbedrifter hardest.

Oslo ligger høyest på konkurstoppen med 58 prosent som frykter konkurs. Det er en økning fra 53 prosent. Møre og Romsdal, Trøndelag og Troms og Finnmark ligger også godt over landsgjennomsnittet.

3 av 10 holder stengt

Etter nok en nedstengning på nyåret med nasjonal skjenkestopp, og stadig nye lokale smitteutbrudd er det mange reiselivsbedrifter som har stengt dørene. Etter at den nasjonale skjenkestoppen ble opphevet var det en del bedrifter som åpnet igjen, men fortsatt er det mange som velger å holde stengt av frykt for nye smitteutbrudd med påfølgende nedstenging. Undersøkelsen viser at 3 av 10 bedrifter holder stengt, mens 4 av 10 holder åpent, men med redusert bemanning. Også her skiller Oslo seg ut med 54 prosent som holder stengt.

 

Annonse
Annonse
Annonse