Annonse

Hvordan unngå bedrageri mot din virksomhet?

Politiet, DNB og Telenor har utarbeidet en brosjyre for å bevisstgjøre folk og virksomheter, slik at de kan få kunnskap og redusere risikoen for å bli utsatt for bedragerier, spesielt faktura- og såkalte direktørbedrageri. Det er svært mange virksomheter som blir utsatt for dette, og det er store mørketall.

Etter å ha valgt seg ut et egnet mål, starter informasjonsinnhentingen for bedragerne. På virksomhetens hjemmeside finner man ofte et galleri over nøkkelpersoner og ledere, deres funksjoner og kontaktinformasjon. Også i sosiale medier og i nettaviser er bedrifter, foreninger og idrettslag ofte eksponert. Et enkelt søk på internett kan være godt egnet for å innhente nok informasjon om virksomheten for å starte et angrep. Det er organiserte kriminelle som står bak slike angrep. De vil ofte rette angrepet mot en person forholdsvis høyt opp i organisasjonen, typisk en regnskapssjef eller en CFO. Men alle med betalingsfullmakt i en virksomhet er mulige mål.

Av erfaring vet vi at ferietid også er høysesong for bedragerier, da virksomheter kan ha nedsatt bemanning og sommervikarer ansatt.

Lenke til brosjyren:

https://www.politiet.no/globalassets/dokumenter/oslo/naringslivskontakte...

Annonse
Annonse
Annonse