Annonse
Foto: Norwegian

Kjempegevinst i Norwegian

Folketrygdfondet var én av seks investorer som fikk en sentral, og etter kort tid, lukrativ rolle i Norwegians dramatiske refinansiering i vår. Investorgrupperingen som besto av John Fredriksen, Sundt- og Lorentzen-familienes investeringsselskaper, DNB- og Nordea-fond, samt Folketrygdfondet, stilte som opp som garantister, og fikk til gjengjeld kjøpe aksjene på lave kurser.

I den finansielle gjenopplivningen på drøyt seks milliarder kroner sto de seks investorene klare med nær 2,9 milliarder kroner. Mens Fredriksen og Sundt bidro med henholdsvis 875 og 770 millioner kroner, investerte Folketrygdfondet 300 millioner kroner.

Folketrygdfondets opprinnelige aksjepost på 6,9 prosent i Norwegian ble først redusert med minst 134 millioner kroner. I dette nedsalget ble det innkassert gevinst på anslagsvis 60 millioner kroner, om man legger snittkursen for de foregående ukene til grunn. Det tilsvarer en avkastning på 75 prosent, ifølge DN.

Den største delen av nedsalget foregikk juni, viser aksjonærlistene, og salget bekreftes av en flaggemelding i slutten av juli da Folketrygdfondet gikk under fem prosent eierandel. På dette tidspunktet ble det meldt at fondet hadde 35,6 millioner aksjer tilsvarende 4,4 prosent av Norwegian. Antallet aksjer tilsier at fondet hadde kvittet seg med en fjerdedel av posten.

Nå kan mye tyde på at Folketrygdfondet er på full fart inn som eier i Norwegian igjen. Torsdag flagget fondet at det passerte grensen på fem prosent, etter å ha kjøpt drøyt 20 millioner aksjer for 188 millioner kroner.

 

Annonse
Annonse
Annonse