Annonse
Døren må også holdes åpen for ytterligere omstillings- eller vekstfremmende tiltak i reiselivet, sier Kristin Krohn Devold.  Foto: NHO/Per Sollerman

Kun 25% av reiselivsbedriftene har normale bookingtall for høsten

Reiselivet legger bak seg en oppmuntrende sommer, men ifølge NHO Reiselivs medlemsundersøkelse for september ser høsten mer utfordrende ut. Administrerende direktør Kristin Krohn Devold har tydelige krav til regjeringen og Stortinget:

– Det er viktig at krise- og kompensasjonstiltakene ikke avvikles for tidlig, slik at reiselivet får tilstrekkelig støtte frem til de kan drive mer normalt. Kompensasjonsordningen må gjelde like lenge som nedstengingstiltakene, lavmomsen på seks prosent må gjelde minst ut året, og forsinkelsesrenten på utsatte skatter og avgifter må reduseres til minst seks prosent, sier hun. 

Over halvparten har lavere bookingnivå for høstferien

Kun én fjerdedel av NHO Reiselivs medlemsbedrifter melder om normale eller vekst i bookingtall for de tre høstmånedene, sammenlignet med et normalår. Over halvparten har lavere, eller betydelig lavere bookingtall enn normalår, inkludert kurs- og konferansebestillinger. Høstferiebestillingene er også dårligere enn normalt. Kun seks prosent av bedriftene har flere bestillinger enn vanlig, mens over halvparten har lavere bookingnivå. De nordligste fylkene rammes hardest av denne trenden, med Vestland og Oslo tett bak. 

Reiselivsdirektøren påpeker at, i tillegg til innreiserestriksjoner, som gir et stort fall i internasjonale gjester, hemmes næringen av antallsbegrensninger, avstandskrav og begrensede innslipptider. Disse bør fjernes umiddelbart.

Én av fire reiselivsbedrifter har permittert ansatte

Hele én av fire reiselivsbedrifter har fortsatt permittert ansatte. Det er imidlertid det laveste nivået siden starten av pandemien. Spesielt i Oslo er det færre permitterte (3 av 10), sammenlignet med august (7 av 10). To av ti frykter konkurs som følge av coronakrisen på landsbasis – det laveste nivået siden mars 2020 – og to av ti har fortsatt likviditetsutfordringer. I Oslo svarer fire av ti bedrifter at de sliter med å betale regninger som forfaller om kort tid, en økning fra august. 

– Det er viktig at overgangen fra corona til den nye normalen skjer på en mest mulig smidig måte, slik at bedrifter som har klart seg hittil, ikke går konkurs før den nye normalen har festet seg. Døren må også holdes åpen for ytterligere omstillings- eller vekstfremmende tiltak i reiselivet, sier Kristin Krohn Devold. 

NHO Reiselivs medlemsundersøkelse for august ble gjennomført 31. august - 7. september blant 407 reiselivsbedrifter. Les undersøkelsen her

Annonse
Annonse
Annonse