Annonse
Foto: Avinor

Litt lysere Q2 for Avinor

Sammenlignet med annet kvartal 2020 økte flytrafikken målt i antall passasjerer med 68,2 prosent. Målt i antall flybevegelser økte den med 39,9 prosent.

I første halvår 2021 var det 77 prosent færre passasjerer enn i tilsvarende periode i 2019, målt i antall passasjerer og 49,6 prosent færre enn i første halvår 2020.

- Inn mot sommersesongen 2021 har det vært økning i reiseaktiviteten, som følge av økt vaksineringsgrad og lettelser på innreiserestriksjoner. Samtidig fører økning i smittetrykk og utbredelse av mer smittsomme virusmutasjoner til at det fortsatt er usikkerhet knyttet til hvordan trafikken vil utvikle seg på sikt, understreker konsernsjef Abraham Foss i Avinor.

Tempoet i vaksinering av befolkningen, avgjørelser fra myndighetene knyttet til dokumentasjonskrav og smittevernbestemmelser, testregime- og reiserestriksjoner, samt flyselskapenes ruteplanlegging, avgjør når trafikken vil stabilisere seg på et økt nivå.

Tilbake til selvfinansiert virksomhet

I annet kvartal 2021 fikk Avinor et tilskudd på NOK 1.450 millioner, som i sin helhet regnskapsføres som tilskudd fra staten. I samme periode i fjor var tilskuddet NOK 2.100 millioner.

- Avinor har som mål at konsernet raskest mulig skal klare seg uten driftstilskudd, og viderefører arbeidet med effektivisering av driften for å sikre konsernets finansielle soliditet på lengre sikt. Avinors strategiske prioriteringer herunder nivået på driftskostnader og investeringer vil bli tilpasset et langsiktig situasjonsbilde for luftfarten, avslutter Foss.

Annonse
Annonse
Annonse