Annonse
Håkon Haugli, administrerende direktør i Innovasjon Norge. Foto: Mo Industripark

Mange reiselivsbedrifter har fått tilskudd til omstilling

Hittil i år er det innvilget lån, tilskudd og garantier til rundt 3.500 prosjekter, i næringslivet totalt. Det er innovasjons-, utviklings- og omstillingsprosjekter over hele landet som har fått tilført nærmere fem milliarder kroner.

– Det er fortsatt grunn til å glede seg over den høye innovasjonsaktiviteten i norsk næringsliv. Bedriftene fortsetter å investere og vil sørge for at vi har et bærekraftig og konkurransedyktig næringsliv når vi går inn i tiden etter pandemien, sier Håkon Haugli, administrerende direktør i Innovasjon Norge.

I 2020 var det naturligvis et uvanlig høyt antall prosjekter som Innovasjon Norge støttet, takket være regjeringens krisepakker. Hvis vi sammenligner med første halvår 2019, som var et mer normalt år for Innovasjon Norge, har vi støttet drøyt tusen flere prosjekter i første halvår 2021.

Reiseliv

Det har vært en særlig stor økning i antall søknader til prosjekter knyttet til reiseliv. Dette skyldes i stor grad støtten fra reiselivspakke 2, som kom fra regjeringen i april.

- Mange reiselivsbedrifter har vært hardt rammet av coronapandemien, med de konsekvensene som reiserestriksjoner og strenge smitteverntiltak fører med seg. For de bedriftene som har hatt et omsetningsfall på mer enn 30 prosent har vi kunnet tilby tilskudd. Dette er viktig for at bedriftene skal kunne gjennomføre prosjekter som bidrar til nødvendig omstilling i disse næringene, slik at vi kan ha et solid, bærekraftig og lønnsomt reiseliv når vi kommer ut av pandemien, sier Haugli.

Det er næringer innen opplevelses-, arrangements- og aktivitetsarrangørvirksomhet, sammen med overnattingsvirksomhet og reisearrangører, som dominerer bevilgningene fra denne tilskuddsordningen første halvår 2021.

 

Annonse
Annonse
Annonse