Annonse

Nasjonal reiselivskonferanse satser enda høyere og blir Techpoint Travel

Den nasjonale reiselivskonferansen Norwegian Digital Travel Conference og Sørveiv Tech, etablerer nå en helt ny konferanse og et nytt partnerskap - og blir Techpoint. Konferansen  går av stabelen 22.-23. september 2021 i Kilden Teater og Konserthus i Kristiansand. NHO Reiseliv fortsetter som samarbeidspartner og medarrangør av konferansen.  

Techpoint tar på alvor at næringslivet - uavhengig av bransje - påvirkes av de samme globale teknologitrendene, at innovasjon ofte skjer på tvers av bransjer, og at de beste ideene ofte kommer fra andre næringer enn sin egen.  

– Vi tror bredden i årets konferanse gir nye muligheter for innovasjon og spennende partnerskap, og vi oppfordrer alle til å delta på hele konferansen, sier daglig leder i USUS, Synnøve Elisabeth Aabrekk.  

NHO Reiseliv har i en årrekke hatt et godt samarbeid med NDTC, og ser nå frem til å sammen bygge videre på suksessen gjennom den nye konferansen.

– Corona har påvirket alle deler av reiselivet, og det vil være behov for å tenke nytt og omstille seg som aldri før fremover. Vi tror at Techpoint kan være en fruktbar arena for nytekning og digital inspirasjon, sier digital rådgiver i NHO Reiseliv, Trine Knudsen-Dabbadie.   

Teknologi, bærekraft og mennesket - og hvordan reiselivet jobber med dette for å ruste seg for fremtiden  

Disse tre stikkordene er overordnede temaer for konferansen i sin helhet, og dag 2, på Techpoint Travel, vil du få nye tanker om hvordan en av Norges viktigste næringer jobber med disse. Under og etter pandemien er folks reisevaner endret seg, ny teknologi er kommet til, andre teknologier er blitt enda viktigere. Hvordan bruker vi teknologi for å skape et bedre og mer bærekraftig reiseliv på andre siden av krisen?  

Programmet på Techpoint Travel settes fortsatt sammen av USUS i samarbeid med Visit Norway og NHO Reiseliv. USUS er næringsklyngen for kultur-, opplevelses-, og reiselivsbedriftene på Sørlandet.  

Ut av krisen og inn i en digtital fremtid

Techpoint 2021 vil ha fokus på hvordan norsk næringsliv skal komme seg ut av krisen og inn i en digital, global og grønnere fremtid: 

- Er forutsetningene for å oppnå suksess i næringslivet er endret? 

- Er norske bedrifter flinke nok til å ta i bruk ny teknologi og nye digitale

  forretningsmodeller? 

- Fremtidens digitale arbeidsliv. 

 

 

Annonse
Annonse
Annonse