Bisnode Dun Bradstreet

Overraskende få hotell- og restaurantkonkurser så langt

Publisert: 7. april 2021 kl 10.33
Oppdatert: 7. april 2021 kl 10.33

Selv om det i mars var en nedgang i konkurser for næringslivet som helhet på 13,5 prosent, øker antallet bedrifter som er tvangsavviklet av myndighetene med hele 121,6 prosent i forhold til mars i fjor. Hittil i år har tilsammen 1003 bedrifter gått overende, noe som er 27,5 prosent lavere enn i første kvartal 2020. Overraskende nok er det innenfor hotell- og restaurantbransjen konkursnedgangen har vært størst!

Konkurstallene har holdt seg på et lavt nivå i 2020 og hittil i år, men nedgangen i mars en del lavere enn i foregående måneder. Samlet er nedgangen i konkurser og tvangsavviklinger på kun 1,2 prosent, sammenlignet med mars i fjor, som var den første måneden med corona-tiltak.

– Med alle meldingene om bedrifter som sliter med nedstenging og kostnader ved permitteringer, har det vært overraskende få konkurser. Med den ørlille nedgangen på 1,2 prosent vi ser i mars, kan det tyde på at nedgangen nå stopper opp og at vi går mot en vår og sommer med flere konkurser, sier kredittøkonom Per Einar Ruud i Bisnode Dun Bradstreet.

Konkursutviklingen innen hotell/restaurant  1. kvartal 2021 sammenlignet med 1. kvartal 2020.

         Jan - Mar -21           Jan – Mar -20           Endring

            Antall      %               Antall    %              Antall   %

              82       8,2                154     11,1            -72    -46,8

Annonse

Ledige stillinger – reiseliv