Annonse
Østfold-ordførere møter samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) til hastemøte på stortinget etter nye jernbanetall. På bildet ordfører i Fredrikstad Jon-Ivar Nygård.  Foto: Fredrik Hagen / NTB

Regjeringen vil oppheve flypassasjeravgiften fram til 1. juli

Som følge av de nye og strengere smitteverntiltakene varsler regjeringen at det vil komme kompenserende tiltak for flyselskapene neste år.

– De negative konsekvensene for næringen kan bli mer langvarige, slik at det er behov for kompenserende tiltak over en lengre periode, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap).

Blant annet vil regjeringen foreslå at flypassasjeravgiften midlertidig oppheves fra 1. januar til 1. juli 2022. Forslaget vil få tilbakevirkende kraft, noe som vil si at flyselskapene ikke trenger å innbetale avgift lagt på reiser som er utført fram til Stortingets vedtak.

Samtidig skriver Samferdselsdepartementet at dersom samfunnskritiske flyruter som i dag drives på kommersielle vilkår får et vesentlig svekket rutetilbud, eller midlertidig blir lagt ned som følge av regjeringens nye tiltak, vil departementet vurdere et midlertidig minstetilbudskjøp på disse rutene.

– Uten økonomisk støtte risikerer vi uønskede og merkbare kutt i rutetilbudene i luftfarten. Det kan føre til at personer som utfører samfunnskritiske funksjoner, ikke kommer seg på jobb, eller at pasienter ikke kommer seg til og fra sykehusene, sier Nygård.

Annonse
Annonse
Annonse