Annonse
Øystein Dørum, sjeføkonom i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO). Foto: NHO

Reiseliv, hotell og restaurant hadde flest oppsigelser og størst fall i omsetning

Årsresultatet for næringslivet på fastlandet sank fra 584 milliarder kroner i 2019 til 499 milliarder i fjor. Tallet omfatter alle aksjeselskapene, men eksklusive finanssektoren. Det er et fall på 15 prosent.

– Tatt i betraktning at fjoråret ga det største tilbakeslaget i et enkeltår i nyere tid, er dette forbausende gode tall, sier sjeføkonom Øystein Dørum i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) til Aftenposten.

Men bak samletallet er det store endringer begge veier i de ulike næringene. Tallene ble lagt frem av Statistisk sentralbyrå (SSB) tirsdag.

Pandemien rammet næringslivet svært skjevt i fjor. Tjenestenæringene tapte stort, mens varehandelen og de som lager varer fikk en opptur under pandemien.

Reiseliv, hotell og restaurant er blant de næringene som ble aller hardest rammet av pandemien, målt ved oppsigelser og fall i omsetning.

SSB-tallene viser at transportsektoren (les: luftfart) hadde det nest største fallet i årsresultatet i fjor. Det var nesten like stort som i kraftnæringen. De to næringenes resultatfall tilsvarer nesten tre fjerdedeler av fallet for fastlandets aksjeselskaper samlet.

I tråd med gjenåpningen er forholdet mellom varenæringer og tjenestenæringer i ferd med å normalisere seg.

– Men utenlandske turister er ennå ikke tilbake i Norge. Dette preger deler av reiselivet i Norge, sier Dørum.

Under pandemien ble det satt i verk omfattende tiltak fra myndighetene. En oversikt i Nasjonalbudsjettet 2022 viser at de særskilte pandemitiltakene overfor næringslivet var 69 milliarder kroner i fjor. Det betyr at halvparten av de samlede økonomiske pandemitiltakene i fjor gikk til næringslivet.

– Staten overtok mye av at det økonomiske ansvaret for de permitterte. I tillegg kom kontantstøtteordningen som dekket deler av de faste kostnadene. Uten disse og andre tiltak ville økonomien i næringslivet vært dårligere i fjor, sier Øystein Dørum i NHO til Aftenposten.

Annonse
Annonse
Annonse