Annonse

Stortingspolitikere møter reiselivsbransjen

HSMAI, den verdensomspennende organisasjonen for ledere og salgs- og markedsføringsledere i alle deler av reisebransjen, satser nå for fullt med arrangementer, etter at også de måtte arrangere sine aktiviteter digitalt under pandemien.

- Vi satser nå for fullt fremover i Europa, sier Ingunn Hofseth, president og adm. dir. HSMAI Region Europe. Første arrangement i Norge blir en debatt om reiselivspolitikk, onsdag 25. august. Fremover skal vi prøve å møtes både fysisk og digitalt. På det første arrangementet, i samarbeid med Norsk Reiseliv, med politikerne på Hotel Continental 25.august, får vi plass til ca. 50 i salen, resten fra andre steder i landet kan delta digitalt.

25. august inviterer HSMAI og Norsk Reiseliv stortingspolitikere fra forskjellige partier til å fortelle om hva slag planer de har for reiseliv i neste stortingsperiode. Alle partiene har utarbeidet nye programmer for den kommende 4-års perioden, hvor også reiseliv har fått sin plass. Men forstår egentlig politikerne den krisen som reiselivsnæringen fortsatt er i som en følge av covid-19 pandemien og hva som skal til for å få næringen på fote igjen? Et annet viktig spørsmål er hva slags fremtid de ser for seg for reiselivet, og ikke minst hva som skal til for at reiselivet kommer enda høyere opp på de politiske prioriteringene.

Politikerne som stiller er: Kari Elisabeth Kaski (SV), Hans Andreas Limi (FrP), Terje Aasland (A), Sigbjørn Gjelsvik (Sp), Ola Elvestuen (V) og Kårstein Eidem Løvaas (H). Dette er alle politikere som har sentrale posisjoner i Finanskomitéen og Næringskomitéen på Stortinget, som har vist et solid engasjement for reiselivet i den perioden vi har vært igjennom, og som stiller til valg for neste 4-års periode. Moderator er Per-Arne Tuftin, direktør i Norsk Reiseliv.

 

Annonse
Annonse
Annonse