Annonse

Tegn til optimisme hos reiselivsbedriftene

6 av 10 reiselivsbedrifter melder om 76 – 100 prosent lavere omsetning siste fire ukene enn normalt. Mange er fortsatt permitterte, og 7 av 10 bedrifter har nå permittert ansatte som følge av corona. 30 prosent melder at de har permittert mer enn 75 prosent av staben sin, som er en bedring fra forrige undersøkelse.

Tall på forventninger blant reiselivsbedriftene for de neste tre månedene, viser at mange i næringen mener at bunnen kan være nådd i krisen for denne gang. 6 av 10 bedrifter tror på høyere omsetning i sin bedrift de neste tre månedene, og halvparten av reiselivsbedriftene tror på høyere sysselsetting. 24 prosent forventer lavere omsetning og kun 16 prosent forventer lavere sysselsetting.

35 prosent av reiselivsbedrifter frykter de vil gå konkurs som følge av corona, det laveste tallet siden oktober 2020. Andelen som frykter konkurs har lenge ligget rundt 40 prosent, men synker nå for første gang på lenge.

Det er imidlertid svært høy konkursfrykt i næringen sammenlignet med gjennomsnittet i NHO, som ligger på 14 prosent. Det skyldes i stor grad at sosial nedstenging og myndighetenes restriksjoner rammer reiselivsbedrifter hardest.

Medlemsundersøkelsen viser også at bedriftene mener at coronakrisen vil påvirke reiselivet lenge etter gjenåpning. Hele 30 prosent peker på økt gjeldsbyrde som den største utfordringen for bedriften etter corona, mens 20 prosent svarer smittevernrestriksjoner og 28 prosent sier manglende kundegrunnlag. Svarene er en viktig påminnelse om at deler av reiseliv og servering ikke får åpne fullt på lenge. For bedrifter som lever av utenlandske gjester, kurs- og konferansemarkedet og utelivsbransjen, kan det drøye en god stund før man får normal omsetning.

 

 

 

Annonse
Annonse
Annonse