Foto

Hurtigruten

Tyske turister synes Norge er blitt mer attraktivt som reisemål

Publisert: 3. juni 2021 kl 15.21
Oppdatert: 3. juni 2021 kl 15.21

Det er kanskje ikke spesielt underlig, all den tid reiserestriksjoner preger hverdagen til de aller fleste. Dermed er de lave forventningene til reising først og fremst et uttrykk for liten tro på at det faktisk vil være mulig å reise.

– Norge har hatt lave smittetall og oppfattes som et trygt land å reise til. Norges attraktivitet holder seg relativt sett høyt sammenlignet med mange andre, og tallene viser at dette er knyttet til lav risiko for smitte og at det norske samfunnet har tatt pandemien på stort alvor, sier reiselivsdirektør Bente Bratland Holm.

Som følge av pandemien har alle land naturlig nok blitt mindre attraktive som reisemål. Men de landene som har hatt strengere restriksjoner og minst smitte, kommer klart best ut, viser barometeret.

– De nordiske landene er generelt mest attraktive som reisemål. Selv om vi også denne sommeren vil savne våre utenlandske turister og besøkende, er det grunn til fornyet optimisme når verdenssamfunnet igjen åpner grensene. Turistene er nemlig svært opptatt av egen helse og risiko, sier Bratland Holm.

Flere positive funn

Norges attraktivitet holder seg altså relativt høy sammenlignet med mange andre reisemål, men akkurat i sommer og høst er det relativt begrenset interesse for å komme til Norge. Selv blant de som faktisk vurderer å reise utenlands, vil halvparten avvente reiseråd og forsikre seg om at det er mulig å få pengene tilbake ved avbestilling.

– Det er flere positive funn i undersøkelsen. Når vi sammenligner Norges attraktivitet med andre nordiske land, er vi veldig høyt oppe. Så skal vi glede oss over at et stort marked som det tyske synes Norge som reisemål er mer attraktivt enn før, sier seniorrådgiver Margrethe Helgebostad i Innovasjon Norge.

Saken fortsetter under annonsen

Det internasjonale coronabarometeret er basert på intervju med 1000 potensielle reisende i hvert av markedene Tyskland, Frankrike, Storbritannia, Nederland, Sverige og Danmark. Intervjuene ble gjennomført i perioden 31. mars til 21. april.