Annonse
Flåm Foto: VisitBergen

Vil styrke norsk reiseliv med felles selskap

Prinsippavtalen er første steg for å samle alle reiselivsselskapene under et felles eierskap. En slik samling vil omfatte selskapene Aurland Ressursutvikling (ARU), Fjord Tours Group, Flåm Utvikling (Flåmsbana) og The Fjords.

Det har vært diskusjoner mellom partene over lengre tid, og med prinsippavtalen er det etablert et felles grunnlag for å jobbe videre frem mot målet. Partene er enige om at en samling er et riktig strategisk grep, som vil gi øket styrke til selskapene og til norsk reiseliv. Utfordringene som pandemien har skapt for reiselivet underbygger at en konsolidering er nødvendig for å gi kraft til omstilling, utvikling og ny vekst, og ta den ledende posisjonen som partene ønsker.

Videre arbeid frem mot en eventuell transaksjon omfatter ulike økonomiske og juridiske vurderinger hos alle parter, og forhandlinger om endelige avtaler. Prosessen er forventet å få en avklaring før årsskiftet.

Annonse
Annonse
Annonse