37 % vekst i antall jobber innen overnattings- og serveringsvirksomhet blant de yngste

Publisert: 9. august 2022 kl 09.24
Oppdatert: 9. august 2022 kl 11.43

Fra 2. kvartal 2021 til samme kvartal i 2022 ble det over 195.000 flere jobber, viser statistikken Antall arbeidsforhold og lønn. Det tilsvarer en oppgang på rett under syv prosent.

Veksten i antall jobber var spesielt høy for den yngste aldersgruppen. Sammenlignet med 2. kvartal 2021 var det over 62.600 flere jobber i 2. kvartal 2022 for denne gruppen, altså en økning på over 17 prosent. Dette er en del høyere enn hva vi har sett tidligere.

– Med en økning på 62.600 jobber sto de under 25 år for 32 prosent av veksten, sier seniorrådgiver på seksjon for arbeidsmarked og lønn i SSB, Håvard Lien. I tillegg ser vi at overnattings- og serveringsvirksomhet, hvor etterspørselen etter arbeidskraft har vært høy den siste tiden, står for over 37 prosent av veksten i antall jobber for denne yngste aldersgruppen, fortsetter han.

30 prosent av nyansettelsene var personer under 25 år.

Det var rett under 900.000 nyansettelser blant alle lønnstakere , noe som er det høyeste antallet målt siden denne statistikkens oppstart i 2016. I samme periode var det omtrent 700.000 avsluttede ansettelser. Den yngste aldersgruppen står for rett over 30 prosent av nyansettelsene.

– Alle næringsområdene hadde en nettoøkning i antall jobber, men den største forskjellen i antall nyansettelser og avsluttede ansettelser fant sted i overnattings- og serveringsvirksomhet, sier Lien.

Strømningtallene for 2. kvartal 2021 viste at antall nyansettelser fra 2. kvartal 2020 til samme tid i 2021 var 745.000. Det vil si at antall nyansettelser i 2. kvartal 2022 var 21 prosent høyere.

Annonse

For den yngste aldersgruppen er økningen større. Sammenlignet med arbeidskraftsstrømmene 2. kvartal 2021 økte antallet nyansettelser med over 27 prosent.

Stor økning i utenlandske pendlere

I forrige kvartal så vi for første gang siden utbruddet av pandemien at antallet utenlandske pendlere, også kalt ikke-bosatte, økte sammenlignet med samme periode året før. Denne utviklingen fortsetter også dette kvartalet.

Selv om antallet jobber besatt av utenlandske pendlere fortsatt er noe lavere enn før pandemien, har antallet økt med over 23.600 fra 2. kvartal 2021 til 2. kvartal 2022, en økning på rett under 40 prosent. At økningen blir så kraftig henger også sammen med at antall jobber blant utenlandske pendlere var på sitt laveste målt i denne statistikken for ett år siden i 2. kvartal 2021.

Veksten er spesielt høy blant byggearbeidere, hjelpearbeidere i bergverk, industri, bygg og anlegg og transport, metall- og maskinarbeidere samt kokker, servitører og bartendere.

 

Ledige stillinger – reiseliv