Hans Kristian Torbjørnsen

Aase Marthe Horrigmo ny direktør for reiseliv i Innovasjon Norge

Redaksjonen
Publisert: 3. mai 2022 kl 09.36
Oppdatert: 3. mai 2022 kl 10.18

– Aase Marthe har det som skal til for å komplementere og lede vårt erfarne og kompetente team av reiselivsspesialister, både med tanke på behovet for å sikre en nødvendig «restart» for reiselivsnæringene og for at Innovasjon Norge skal kunne bidra til langsiktig lønnsomt og bærekraftig norsk reiseliv, sier Elisabeth Svanholm Meyer, divisjonsdirektør i Innovasjon Norge.

Horrigmo har erfaring som strategisk beslutningstaker på lokalt og nasjonalt nivå. Som tidligere forsker og konsulent har hun analytisk erfaring og inngående innsikt i hvordan ulike næringsrettede virkemidler virker og spiller sammen. Hun har en ph.d. i statsvitenskap, basert på en avhandling om kultur som regional og lokal utviklingsstrategi, og kjenner derfor kultur- og reiselivsnæringen godt. Hun har vært statssekretær i henholdsvis Kommunal- og distriktsdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

Aase Marthe Horrigmo får ansvar for Innovasjon Norges betydelige reiselivsoppdrag. I tett samspill med reiselivsbedriftene, skal Visit Norway synliggjøre Norge som reisemål for utenlandske reisende og motivere til reiselyst. Gjennom lån og tilskudd skal de bidra til utvikling, innovasjon og omstilling i bedriftene, og gjennom kompetanse og regional tilstedeværelse skal de bidra til kunnskapsdeling og destinasjonsutvikling.

– Jeg gleder meg til å ta fatt på jobben og til å bli bedre kjent med næringen. Norsk reiseliv har vært gjennom noen krevende år, men det har også vært en fantastisk utvikling og kvalitetsheving de siste årene. Nå blir det viktig å legge tilrette for økt lønnsomhet og et bærekraftig reiseliv, sier Aase Marthe Horrigmo.

Hun starter i stillingen 1. august 2022.