Behov for satsing på fornyelse av jernbanen

Publisert: 20. september 2022 kl 10.19
Oppdatert: 20. september 2022 kl 10.19

­Den overordnede tilstanden for jernbanenettets infrastruktur var i 2021 karakterisert som «God». Karakteren ble 2.2, en nedgang på 0.1 karakterpoeng sammenlignet med året før. Den samlede gjenanskaffelsesverdien til infrastrukturen er estimert til 434 milliarder kroner mot 438 milliarder kroner året før. Endringen i gjenanskaffelsesverdiene skyldes i hovedsak oppdatert verdifastsetting av anleggene i 2021.

InfraStatus skal også identifisere grupper av anlegg som har et økende fornyelsesbehov. 

― Langs hver jernbanelinje befinner det seg mange ulike infrastrukturanlegg, og jernbanenettets overordnede tilstand er avhengig av at disse forskjellige infrastrukturanleggene virker godt sammen. Formålet med Infrastatus er å identifisere hvor i jernbanenettet vi kan forvente de største fremtidige fornyelseskostnadene, i god tid før fornyelsesbehovet, sier Sverre Kjenne, konserndirektør for Drift og teknologi i Bane NOR.

Analysen viser at anlegg som representerer 26 prosent av den samlede gjenskaffelsesverdien, har en slik tilstand at de bør fornyes innenfor neste tolvårsperiode. Behovet gjelder infrastrukturanlegg over hele landet. 

 

Annonse

Ledige stillinger – reiseliv