Halvparten av nedgangen i verdiskapningen kom innen serveringsvirksomhet.

Foto

ClarkandCompany/iStock

Betydelig nedgang i verdiskapningen for reiseliv

Publisert: 18. februar 2022 kl 11.18
Oppdatert: 18. februar 2022 kl 11.18

Verdiskapningen for reiseliv var NOK 64,9 milliarder i 2020 og viser en betydelig nedgang fra 2019. Asplan Viak har estimert en samlet nedgang på 27 prosent, som tilsvarer 24 milliarder kroner på ett år.

- Nedgangen er ikke overraskende gitt coronapandemien. Pandemien kan imidlertid også ha ført til større utfordringer og usikkerhet med regnskapsrapportering og dermed datagrunnlaget. Derfor er det tilrådelig å være noe varsom i tolkning av resultatene. Det er ikke tvil om at det har vært en stor nedgang i verdiskaping i reiselivsnæringene, men det er usikkerhet knyttet nedgangens nøyaktige omfang, ifølge fagansvarlig for analyse i Innovasjon Norge, Margrethe Helgebostad.

Antagelig er nedgangen større

Sammenligner man med data fra to år tilbake, får man en samlet nedgang i verdiskapning på hele 29 prosent. Nedgangen tilsvarer 26,7 milliarder kroner. Det er et fall fra 91,5 milliarder i 2018, til i underkant av 65 milliarder i 2020. Årsaken til at det gir et bedre bilde å sammenligne med data fra 2018, er en betydelig underrapportering av 2019-data. Det var 1300 færre foretak som rapporterte inn regnskapstall for 2019, sammenlignet med 2018. Det betyr at selv om 2019 var et toppår for norsk reiseliv når det kommer til antall kommersielle gjestedøgn, som på et overordnet nivå gir en god indikasjon på verdiskapning, bærer de innrapporterte tallene preg av den situasjonen som preget reiselivsnæringen i 2020, da data for 2019 skulle innrapportert. Dette til tross for at rapporteringsfristen ble utsatt, og Asplan Viak hentet ut tallene så sent som i oktober 2020.

Halvparten av nedgangen er innen serveringsvirksomhet

Når vi ser på hovedbransjene innen reiselivsnæringen som består av overnattings- og serveringsvirksomhet, transport, formidling, samt kultur og underholdning, er transport størst med en verdiskapning på 26,3 milliarder. Det representerer en andel på 41 prosent av reiselivets totale verdiskapning i 2020. Deretter kommer servering som representerer en andel på 30 prosent. Og det er innen servering vi finner størst nedgang under pandemien. På to år er verdiskapningen gått fra 32 milliarder i 2018 til 19 milliarder i 2020. Nedgangen på 40 prosent tilsvarer 12,9 milliarder kroner, og det er serveringsbransjen som tar nær halvparten av næringens tap som er estimert til å være 26,7 milliarder kroner under pandemien. Deretter kommer nedgang innen transport som forklarer 30 prosent av nedgangen.

 

Saken fortsetter under annonsen