Foto

Avinor

Flytrafikken ikke helt på 2019-nivå ennå

Publisert: 10. mai 2022 kl 10.19
Oppdatert: 10. mai 2022 kl 10.22

Dette er en økning på 349 prosent sammenlignet med samme måned i 2021. Den største økningen skjer på flytrafikk til og fra utlandet. Sammenlignet med 2019 var det 13 prosent færre passasjerer i april.

Antall kommersielle flybevegelser har økt fra 29.100 til 50.917 i april 2022, noe som tilsvarer en økning på 75 prosent sammenlignet med april 2021. Sammenlignet med april 2019 var det 3 prosent færre flybevegelser.

Antall passasjerer som reiste til og fra utlandet har gått fra 65.180 passasjerer på Avinors lufthavner i 2021, til 1.315.930 i april 2022. Det tilsvarer en økning på 1919 prosent. Sammenligner man tallene med 2019, var det 27 prosent færre passasjerer.

Trafikktallene for de fire største lufthavnene i april fordeler seg slik (sammenlignet med 2021)*

Oslo lufthavn

• Innenriks: 330 prosent flere passasjerer – totalt 856.131

• Utenriks: 1951 prosent flere passasjerer – totalt 992.255

Saken fortsetter under annonsen

• Kommersielle flybevegelser: 190 prosent - totalt 16.668

Bergen lufthavn

• Innenriks: 164 prosent flere passasjerer – totalt 323.359

• Utenriks: 1531 prosent flere passasjerer – totalt 144.265

• Kommersielle flybevegelser: 67 prosent - totalt 7466

Stavanger lufthavn

• Innenriks: 238 prosent flere passasjerer – totalt 181.294

Saken fortsetter under annonsen

• Utenriks: 1432 prosent flere passasjerer – totalt 91.169

• Kommersielle flybevegelser: 73 prosent – totalt 4754

Trondheim lufthavn

• Innenriks: 253 prosent flere passasjerer – totalt 269.950

• Utenriks: 4774 prosent flere passasjerer – totalt 47.275

• Kommersielle flybevegelser: 103 prosent – totalt 4269

*Kommersielle flybevegelser inkluderer rute-, charter- og fraktfly samt offshore helikopter.

Saken fortsetter under annonsen