Foto

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Lanserer digitalt torg for offentlig kurs- og konferanse

Publisert: 7. november 2022 kl 10.01
Oppdatert: 7. november 2022 kl 10.01

­En dynamisk innkjøpsordning kan beskrives som et digitalt torg, hvor offentlige etater og kvalifiserte leverandører kan møtes. Prosessen skal være rask og automatisert, med forhåndsdefinerte krav. 

Statens innkjøpssenter sier at noe av hensikten med en slik ordning er å legge til rette for flere små- og mellomstore bedrifter, da oppdragsgivernes enkelt-arrangementer konkurranseutsettes gjennom ordningen. Leverandører kan også søke om opptak gjennom hele ordningens varighet som skaper større fleksibilitet og sikrer at leverandørene får tilgang på det statlige markedet gjennom hele ordningens varighet.

NHO og NHO Reiseliv har tidligere arrangert en workshop med DFØ og statens innkjøpssenter og leverandører av konferansefasiliteter og vi har blitt involvert i flere deler av prosessen frem til kunngjøringen. 

Den veiledende kunngjøringen er publisert på Doffin.no. DFØ mottar gjerne innspill på dokumentene der. 

Pilotversjon av torget er lansert

Det som kunngjøres er en nedskalert pilot med kun et utvalg statlige virksomheter i første omgang, men DFØ vil fortløpende evaluere ordningen for å vurdere hvorvidt den fungerer tilfredsstillende og om vi skal utvide ordningen til å omfatte flere statlige virksomheter.

Overordnet om piloten finnes her på anskaffelser.no

Mer informasjon på bransjeforum for overnattingsbedrifter 8. november 

Seksjonssjef i divisjon for offentlige anskaffelser, Jan Henrik Skogen, kommer til NHO Reiseliv for å orientere om denne piloten og den statlige fellesavtalen for overnatting på bransjeforum for frittstående overnattingsbedrifter tirsdag 8. november. Her er det fortsatt mulig å melde seg på. 

Annonse

Ledige stillinger – reiseliv