Foto

Marianne Høybakk, assisterende General Manager på Clarion Hotell The Hub og André Julseth, administrerende direktør på The Well.

Nettverkstreff for unge ledere i reisebransjen

Publisert: 9. september 2022 kl 13.28
Oppdatert: 9. september 2022 kl 13.45

Initiativtager er André Julseth, administrerende direktør på The Well. Han skal sammen med Marianne Høybakk, assisterende GM på Clarion Hotel The Hub, og en gruppe ledere (35 år eller yngre), lage en møteplass for de de unge i bransjen. En arena hvor de kan dele erfaringer, få inspirasjon og bygge nettverk.

- Kort fortalt, det må bli enklere for de unge i reiselivsbransjen å treffes. Vi trenger flere arenaer med dem i fokus, hvor deres erfaringer og historier løftes frem. Dette er en bransje i rask utvikling, og vi så under pandemien at vi er helt avhengig av å tenke nytt for å overleve. Dette på tvers av næring, brands og kjeder. Jeg tror det er stort potensiale for å dele erfaringer mellom de ulike grenene i reiselivet, sier André Julseth.

- Vi har også flere dyktige unge ledere i dag, som har spennende erfaring og gode historier, som mange kan lære av. Dette er mennesker vi ønsker å gi plass på nettverkstreffene. Særlig etter pandemien må vi gjøre det vi kan for å tiltrekke, og ikke minst beholde talenter i bransjen. Det snakkes mye om at det er bemanningskrise i bransjen, men det gjøres ikke så mye med det. Jeg tenker at slike initiativ er et steg i riktig retning, hvor vi tenker helhetlig for de unge som en dag skal lede denne bransjen videre.

HSMAI er en organisasjon som allerede gjør dette gjennom bl.a. «Årets Unge Ledere» prisene, og deres nye initiativ «Rising Leaders». Vi ønsker å bygge videre på dette og vil nå tilrettelegge spesifikt for nettverksmøter for de yngre medlemmene, avslutter André Julseth, leder av HSMAI Europe Emerging Leaders for Norway.

35 år eller yngre

Når det gjelder Norge, planlegger vi i første omgang fire nettverkstreff i året, hovedsakelig i Oslo. Nettverkstreffene vil være lagt opp som after work treff (kl. 17 – 20) og vil bestå av spennende samtaler på scenen og gode muligheter for å mingle og bli kjent etterpå.

Arrangementene er for HSMAI Europe medlemmer på 35 år eller yngre, og det første nettverkstreffet avholdes allerede torsdag 13. oktober på Amerikalinjen. Det er mulig allerede nå å melde seg på, og det er gratis deltagelse.

Saken fortsetter under annonsen

Tilsvarende arrangementer vil også bli satt opp flere steder i Europa allerede i år.