Luftfartstilsynet gir SAS frist til 15. september med å betale tilbake kundenes ubrukte billetter etter pilotstreiken. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Sas må betale streikerammede kunder innen en uke

Publisert: 9. september 2022 kl 10.23
Oppdatert: 9. september 2022 kl 10.26

Søndag 21. august, én måned etter at pilotstreiken i SAS var over, gjensto fortsatt nær 8.000 krav av totalt rundt 85.000 innmeldte norske krav, skriver E24. 

Frist til 15. september

Grunnet både de ekstraordinært mange kravene, og at SAS har tatt flere grep for å spa unna kravmengden, har Luftfartstilsynet landet på å ikke straffe SAS for de forsinkede utbetalingene.

I et brev til tilsynet skriver SAS at de tror de skal rekke å betale ut selve refusjonene for alle krav innen 15. september. I et svarbrev pålegger tilsynet SAS å overholde denne datoen som en endelig frist.

Hvis det etter 15. september er mer enn «sporadiske enkelttilfeller» av billettrefusjoner igjen, så vil tilsynet ilegge SAS tvangsmulkter på 100.000 kroner fra 20. september og så hver tidende dag.

«Det er på det rene at SAS ikke har vært i stand til å overholde refusjonsfristen i denne saken», skriver tilsynet. Men så legger tilsynet også til at fristen er laget for en situasjon med normal eller tilnærmet normal drift.

«Det kan dermed være svært krevende å etterleve fristen i en ekstraordinær situasjon, som for eksempel pandemi eller streik», skriver tilsynet.

Annonse

Ikke frist for ekstrautgifter

For mange vil imidlertid selve refusjonen av billettene bare utgjøre en del av det totale beløpet de har krav på. Erstatning for merutgifter til overnattinger og alternative reisemåter hjem og standardkompensasjonen de har krav på, kan i sum utgjøre enda større beløp.

Disse pengene er SAS ikke pålagt å betale ut innen en gitt frist.

Sas lover at refujsjonene skal være ordnet opp i innen fristen

– Vi er glade for at kunder har funnet løsninger i en veldig vanskelig situasjon, men det gjør at det tar noe tid å gå gjennom hver sak. Og når volumene er så store, så blir det ventetid. Dette er veldig leit for dem som er rammet, og vi beklager på det sterkeste de ulempene det medfører, sier pressetalsperson Tonje Sund i SAS Norge.

 

Ledige stillinger – reiseliv