Foto: NHO Reiseliv

Situasjonsanalyse for Norsk Reiseliv

Publisert: 19. september 2022 kl 10.54
Oppdatert: 19. september 2022 kl 10.54

­Frem mot sommeren var det stor optimisme å spore i reiselivet, men nå som høsten står for tur ser fremtidsutsiktene betraktelig dårligere ut. Hovedårsaken til den svekkede optimismen er at bedriftene opplever flere utfordringer med renteøkninger, og skyhøye kostnader på varer og strøm - som er vanskelig for mange reiselivsbedrifter å håndtere.

NHO Reiselivs undersøkelse er gjennomført 6. - 13. September blant 538 medlemmer av NHO Reiseliv. Det er verdt å merke seg at undersøkelsen ble gjennomført før regjeringen la frem en strømstøtteordning som gir direkte støtte til de bedriftene som er hardest rammet (16. 09. 2022). Vi er derfor spente på resultatene av neste undersøkelse (oktober) - om regjeringens strømstøtteordning påvirker hvordan bedriftene vurderer deres fremtidsutsikter.  

Markedssituasjon - Svekket markedssituasjon for mange i reiselivet, men det varierer

Det er færre reiselivsbedrifter som sier at de har en god markedssituasjon nå enn tidligere i sommer.  I juli svarte 36 prosent at de vurderte markedssituasjonen som “god”. Nå i september svarer 26 prosent det samme. Andelen har gått ned med 10 prosentpoeng. 52 prosent svarer “tilfredsstillende” mens 20 prosent svarer dårlig. Det er en økning fra 10 prosent som svarte det samme i sommer.  

I opplevelses- og kulturbransjen er det en høyere andel som svarer at markedssituasjonen er dårlig: 26 prosent.  

Markedsutsikter - Dårligere fremtidsutsikter i reiselivet

Andelen reiselivsbedrifter som vurderer markedsutsiktene de neste 6 månedene som bedre/økning fortsetter å falle. Før sommeren, i mai, svarte godt over halvparten (55 prosent) at de trodde på en bedre/økning det neste halve året. I juli svarte nær 4 av 10 (38 prosent) det samme, i august var tallet nede i 1 av 4 (25 prosent), mens nå er tallet nede i 2 av 10 (21 prosent).

Annonse

Andelen som tror på en forverring/nedgang har også økt betydelig siden august fra 23 prosent til 34 prosent i september. I uteliv og camping svarer så mange som 44 og 43 prosent at de forventer en forverring.  

Bookingnivå - store variasjoner i antall bookinger i høst

På spørsmål om hvordan bookingnivået er for de neste tre månedene sammenlignet med 2019 svarer 21 prosent bedre, 32 prosent uendret mens 31 prosent svarer dårligere.  

Andelen som svarer dårligere har sunket fra 37 prosent i august. Servering (36 prosent), uteliv (46 prosent) og opplevelser og kultur (40 prosent) har en høyere andel som svarer at de har dårligere bookingnivå. 

Det er verdt å merke seg at blant de største bedriftene, de som har 50 ansatte eller flere, svarer flertallet (4 av 10) at de har bedre bookingnivå for høsten sammenlignet med 2019. Kun 2 av 10 svarer at de har dårligere bookingnivå. Det er altså flest små bedrifter som opplever at de har færre bookinger denne høsten enn normalt.  

Det er også store fylkesvise variasjoner. I Oslo melder 4 av 10 (39 prosent) om flere bookinger enn normalt, mens 22 prosent melder om et dårligere bookingnivå. På andre enden av skalaen ligger Agder med over halvparten (52 prosent) som melder om færre bookinger. Kun 14 prosent melder om bedre. Også i Troms og Finnmark er det mange som sier de har færre bookinger: 45 prosent, mens 18 prosent melder om flere bookinger for høsten.  

Personellmangel - en av to reiselivsbedrifter mangler ansatte

Annonse

Det er fortsatt stor mangel på ansatte i reiselivet, men tallet har gått litt ned siden begynnelsen av sommeren da nær 7 av 10 reiselivsbedrifter meldte at de manglet folk. 

Blant opplevelser- og kulturbedriftene er det en høyere andel som svarer at de har mellom 25 og 50 prosent lavere omsetning; 2 av 10 bedrifter.  

I august hadde andelen sunket til 55 prosent, og nå i september er tallet 52 prosent. Det er en positiv utvikling, men det er fortsatt er en stor andel som mangler ansatte, og konsekvensene for de som mangler folk er alvorlige: 

  • 6 av 10 har lavere omsetning på grunn av mangel på personell. Blant større bedrifter med 50 ansatte eller flere svarer nær 8 av 10 at de har lavere omsetning på grunn av mangel på folk  
  • 3 av 10 har mellom 6 og 10 prosent lavere omsetning, mens 35 prosent har mellom 11 og 25 prosent lavere omsetning. 1 av 10 sier de har mellom 25 og 50 prosent lavere omsetning.  
  • Servering er den bransjen som sliter aller mest med bemanning: 64 prosent mangler ansatte og av disse svarer 7 av 10 (69 prosent) at de har lavere omsetning som følge av dette. 

Strømpriser - økte kostnader får alvorlige konsekvenser – mange frykter for bedriftens fremtid

44 prosent av reiselivsbedriftene melder at økte strømpriser vil føre til en stor reduksjon av driftsresultatet. 24 prosent melder om en middels reduksjon, mens 13 prosent melder om en liten reduksjon. Kun 13 prosent svarer at økte strømpriser ikke vil ha noen betydning for bedriftens driftsresultat. 

Summer av flere kostander fører til en tøff situasjon for mange i reiselivet. Rentehevinger, økte drivstoffpriser, strøm og råvarepriser setter kjepper i hjulene for nyansettelser og noen ser seg nødt til å nedbemanne:  

Annonse
  • 1 av 3 må redusere sine åpningstider  
  • 16 prosent svarer nedbemanning  
  • 36 prosent svarer ingen nye ansettelser 
  • Kun 13 prosent svarer at det økte totale kostnadsbildet ikke får noe betydning for bedriften 

En av tre reiselivsbedrifter frykter for bedriftens fremtid

 

Ledige stillinger – reiseliv