SkiStar med store fremskritt mot klimanøytralitet i norske fjell

Publisert: 16. november 2022 kl 09.55
Oppdatert: 16. november 2022 kl 09.55

SkiStars arbeid for klimanøytralitet er strategisk viktig for hele virksomheten. For litt over fem år siden begynte en omfattende omstilling av driften til fjellanleggene.  

– Vi har alltid vært avhengig av naturen og været. Klimaforandringene påvirker oss alle, og som fjellturismeselskap er dette helt avgjørende. Det er en selvfølge at vi må jobbe for å ha så lite påvirkning på naturen som mulig, sier Fanny Sjödin, bærekraftsleder i SkiStar.

Stor forbedring i Hemsedal og Trysil 

De siste seks årene har SkiStar totalt redusert sitt klimaavtrykk med 84 prosent. De norske skidestinasjonene Trysil og Hemsedal har redusert sine karbonutslipp med nesten 70 prosent, fra 1317 tonn i fjor, til 411 tonn 2021/2022. Trysil var også blant de fire første i Norge som ble kvalifisert til merket for “Bærekraftig reisemål”, og i år blir de kvalifisert på nytt for tredje gang. Det er også det første reisemålet som leverer på den nyeste versjonen av standarden, 3.0, med oppdaterte målinger og planer for økt bærekraft i reiselivet.

I Norge har også SkiStars bruk av diesel gått ned med over 90 prosent, etter overgangen til det det miljøvennlige biodrivstoffet HV0100. I 2022 var 88 prosent av SkiStars kjøretøy drevet på fornybare drivstoffer. Resterende 12 prosent jobbes det strategisk og aktivt med for å endre, blant annet gjennom økt bruk av elektriske snøskutere.  

Et utvalg av pågående og fremtidige bærekraftstiltak i Hemsedal og Trysil:

Flere lademuligheter for elbiler på alle destinasjoner. I Trysil blir det 20 nye ladepunkter, 10

Annonse

   på hver side av fjellet.

• Det innføres avgiftsparkering på utvalgte parkeringsplasser. Inntekter fra parkering bidrar til  

   bærekraftige tiltak med mål om å redusere utslipp, deriblant forbedret skibuss og  

   infrastruktur.

• Hemsedal videreutvikler leveransen av biovarme gjennom påkobling av flere nye leiligheter

   til Hemsedal Bioenergi sin fyringssentral.

• Økt kildesortering på begge sider av Trysilfjellet.

Annonse

• Hold Fjellet Rent er et initiativ av SkiStar som retter fokus på å redusere forsøpling i fjellet.

• Kontinuerlig investering i skianlegget, deriblant styresystemer for energi i store bygg,

   varmestyring av maskinrom i heisstasjoner og systematisk bytte til LED-belysning.

• Salg av brukte ski på skistarshop.com.

• Destinasjonsselskapene i Trysil og Hemsedal jobber kontinuerlig med å tilfredsstille

  kravene for merket “Bærekraftig reisemål” med hjelp av SkiStar.

• Energibesparende tiltak for å redusere forbruk av strøm.

Annonse

•Trysilguidene har utstyr for funksjonshemmede tilgjengelig og tilbyr gratis utlån.

 

Ledige stillinger – reiseliv