Små naturbaserte reiselivsbedrifter klarte seg bra til tross for pandemien

Publisert: 29. juni 2022 kl 10.37
Oppdatert: 29. juni 2022 kl 10.37

­– Kvaliteten hos de små naturbaserte reiselivsbedriftene er basert på å legge til rette for å skape relasjoner med turistene. De bruker seg selv og egen kompetanse og kunnskap som en del av opplevelsen. På denne måten sikrer de en unik opplevelse uavhengig av antall besøkende, sier Ruralis-forsker Rita Moseng Sivertsvik.

I rapporten Covid-19: Erfaringer og konsekvenser for små naturbaserte reiselivsbedrifter beskriver hun hvordan denne type bedrifter har kommet seg gjennom pandemien. Rapporten er en del av prosjektet BIOTOUR, og allerede i forkant av Covid-19 gjorde forskerne analyser som viste at små naturbaserte reiselivsbedrifter ser ut til å ha egenskaper som gjør dem motstandsdyktige mot endrede rammebetingelser og tilpasningsdyktige til skiftende eksterne forhold.

Omlegging av driften

Høsten 2021 startet arbeidet med oppfølgingsintervjuer med et utvalg av bedriftene som ble intervjuet i 2017 og 2018. Samtlige opplevde konsekvenser av pandemien, i større eller mindre grad. De måtte blant annet håndtere avbestillinger, underbemanning, redusert tilgang til utenlandsk arbeidskraft, endring av kundesegment og ulikheter i grad av økonomisk støtte og kompensasjon.

Pandemien tvang flere av virksomhetene til å endre strategiene sine, både av hensyn til økonomisk bærekraft, ivareta det autentiske ved opplevelsestilbudet og for å opprettholde en forsvarlig drift. For noen har denne omorganiseringen blitt en varig endring.

– Bedriftslederne viste stor evne til å omstille og tilpasse seg de tilgjengelige ressursene. Flere klarte seg fordi de er små og derfor kombinerer turisme med annet inntektsgivende arbeid. Andre utnyttet fleksibiliteten ved å være en familiebedrift, mens noen måtte legge om driften i større grad for å overleve de mest kritiske periodene, forteller Moseng Sivertsvik.

Å kunne tilby naturbaserte opplevelser i mer desentraliserte strøk, kombinert med unike og spesialtilpassede produkter og grupper med få personer, gjorde tilbudene attraktive for norske turister som ønsket å oppleve mer av eget land og samtidig redusere risikoen for smitte.

Saken fortsetter under annonsen

Ser positivt ut for den naturbaserte delen av reiselivet

Rapporten viser også at bedriftslederne tror at den naturbaserte delen av reiselivet i Norge vil vokse, både når det gjelder nasjonale og internasjonale turister, i tiden framover. Pandemien førte til at flere nordmenn fikk øynene opp for naturbaserte opplevelser i eget land, og at målgruppa ble utvidet.

– For mange er naturen blitt den nye komfortsonen. De små naturbaserte reiselivsbedriftene vil kunne utnytte etterspørselen etter nære, rå og autentiske naturopplevelser, sier Moseng Sivertsvik.

Dette er Biotur
  • Rapporten inngår i det tverrfaglige forskningsprosjektet «BIOTOUR – fra stedsbaserte ressurser til verdifulle opplevelser».
  • Prosjektet ble ledet av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) med Ruralis som en av partnerne.
  • Prosjektet ble gjennomført i perioden 2016-2021, hvilket inkluderer et års forlengelse på grunn av Covid-19 pandemien.
  • Hovedmålsetningen var å utforske nøkkelbetingelser for videreutvikling av naturbasert reiseliv i norsk bioøkonomi som sikrer næringsutvikling, robuste lokalsamfunn og bærekraftig ressursbruk.
  • BIOTOUR ble finansiert av Norges Forskningsråd gjennom BIONÆR-programmet.

Ledige stillinger – reiseliv