Foto

Widerøepilot Ingrid Thune

Bra februar for Widerøe, men usikkerhet rundt markedsutviklingen fremover

Publisert: 2. mars 2023 kl 10.38
Oppdatert: 2. mars 2023 kl 10.38

Bedringen mot 2022 må sees i lys av fjorårets omikron-nedstenging i januar og februar, som påvirket trafikken svært negativt.

Overkapasiteten på norsk innenriks er foreløpig historie. Vi ser en reduksjon på 15-16 % i antall seter på norsk innenriks, målt mot 2019. Etterspørselen er fremdeles ned med 10 -11 %. Dette gir en lavere kapasitet i markedet og bedre kabinfaktorer hos flyselskapene. Dette merkes spesielt godt i Nord-Norge, der kapasiteten mellom eksempelvis Tromsø og Bodø er redusert med 33 % siden 2019.

Widerøe forventer en gradvis forbedring i balansen mellom tilbud og etterspørsel frem mot sommeren. Salget i 2023 er som forventet, og så langt ser nordmenn ut til å fremdeles prioritere reiser. Widerøe forventer en god sommer og bra etterspørsel etter ferie og fritidsreiser frem mot sommerferien.

– Utviklingen så langt i år er som forventet, sier konsernsjef Stein Nilsen i Widerøe AS. Det er imidlertid fremdeles svært usikkert hvordan etterspørselen vil utvikle seg frem mot sommeren. Økonomiens naturlover gjelder også for Widerøes kunder, og vi må være forberedt på at økte renter, generell prisvekst og økte energipriser vil kunne påvirke etterspørselen fremover. Det er imidlertid mye som taler for at ferien foreløpig har høy prioritet i de norske hjem, og alt tyder fremdeles på nok en sterk reisesommer, sier Nilsen.

Oppstarten av året preges av svært mye dårlig vær. Widerøe har ikke hatt tilsvarende mange værkanselleringer i nyere historie. Februar har bydd på svært mange ombookinger, alternative reiseruter og hotellovernattinger for kunder som har fått reisen sin avbrutt eller forstyrret av dårlig vær. Dette preger selvsagt regulariteten og punktligheten i februar.

 

Saken fortsetter under annonsen

Ledige stillinger – reiseliv