Reiseliv er en næring som trenger mange ansatte. Lønnskostnadene i reiselivet utgjør dobbelt så stor del av de totale driftskostnadene enn snittet av alle næringer. 

Foto

Istock/davit85

Dobbelt så høye lønnskostnader i reiselivet

Publisert: 13. mars 2023 kl 10.26
Oppdatert: 13. mars 2023 kl 10.32

­NHO Reiselivs medlemsundersøkelse tatt opp mellom 1. og 7. mars 2023, viser at kun 1 av 4 reiselivsbedrifter mener at den generelle markedssituasjonen er god.

22 prosent forventer forverring de neste 6 månedene. Videre melder 1 av 4 bedrifter om et lavere bookingnivå enn normalt foran årets påskeferie. Det at flere forbrukere og bedrifter teller på knappene om ferie og feiringer, gjør at bestillingene kommer senere enn før i tiden, om de i det hele tatt kommer. 

Overnatting og servering har dobbelt så stor lønnsandel 

Reiseliv er en næring som trenger mange ansatte. Lønnskostnadene i reiselivet utgjør dobbelt så stor del av de totale driftskostnadene enn snittet av alle næringer. I overnatting og servering gikk 36 prosent av utgiftskronene til lønn i 2021 (SSB). De øvrige driftskostnadene har i tillegg økt betraktelig de siste to årene. I januar 2023 svarte 83 % av NHO Reiselivs spurte bedrifter at prisene hadde steget mer enn normalt (43 %) eller mye mer enn normalt (40 %).  34 % oppga at innkjøpsprisene ville resultere i stor reduksjon i bedriftens driftsresultat – og tilsvarende mange mente det ville føre til en middels reduksjon i driftsresultatet. 31 % så seg nødt til å redusere aktiviteten i bedriften på grunn av mangel på- eller økt kostnad for innsatsfaktorer. 

Større andel ansatte jobber under ett år 

Saken fortsetter under annonsen

Det går også et skille for sammensettingen av de ansatte før og etter pandemien. Tidligere regnet vi med at rundt 60 % av de ansatte jobbet mer enn et år, mens 40% var kortere ansatte. Nå er sammensettingen heller 50/50. 

De som hadde jobbet i næringen i mer enn ett år i 2022 fikk 5,9 % i lønnsøkning. De ferske ansatte i reiselivet fikk en økning på 3,3%, mens snittet for alle næringer var 3,7 %. NHO Reiseliv mener det er naturlig at det er de som har jobbet lenge i næringen som løftes mest, det er ønskelig å betale mest for erfaringen og for de som er bransjens kulturbærere.  En stor andel med unge/deltids- og sesongansatte vil ikke ha forventning om like høy lønnsvekst som de som blir over tid. 

Forventer nedgang i forbruket 

I NHOs økonomiske overblikk fra 1. kvartal 2023 – spås det at forbruket vil gå nedover. Det gjør det vanskelig for reiselivsbedriftene å planlegge for fremtiden. Uttømming av sparebuffere antas å bidra til at effektene av pris- og rentevekst på husholdningenes disponible inntekt vil slå hardere inn i konsumet fremover. NHO legger til grunn at husholdningenes total-konsum vil svekke seg i de kommende kvartalene. Det at flere forbrukere og bedrifter teller på knappene om ferie og feiringer, gjør at bestillingene kommer senere enn før i tiden, om de i det hele tatt kommer.  

Ledige stillinger – reiseliv