3 269 370 passasjerer benyttet Avinor sine lufthavner i februar. Dette var ein økning på 45 prosent samanliknet med februar 2022. 

Foto

NTB

Flytrafikken i februar er fortsatt under normalen

Publisert: 10. mars 2023 kl 12.24
Oppdatert: 10. mars 2023 kl 14.59

­– Flytrafikken i februar er i tråd med prognosane våre frå i haust. Sjølv om det er veldig mange fleire som reiser enn i fjor, ligg februartala framleis 16 prosent etter 2019*. Det er venta at flytrafikken vil liggje under 2019-nivå også resten av året, og at for året som helhet er vi på ca 91 prosent av 2019-nivå, sier trafikkdirektør i Avinor, Gaute Skallerud Riise.

­Det er forskjeller fra lufthavn til lufthavn. Oslo hadde mer enn 1,6 millionar passasjerer i februar, dette er 19 prosent under tallet i februar 2019. Om en ser på Bergen lufthavn ligger tallene bare 4 prosent bak 2019. Hovedårsaken til dette er Widerøe sin satsing i Bergen, og slusing av passasjerer over Bergen som knutepunkt.

Også Stavanger og Trondheim er nærmere 2019-nivå enn Oslo lufthavn. Men Oslo lufthavn har størst volum, altså flest passasjerer, og har derfor størst påvirkning på de totale tallene for Avinor, forklarer Riise.

Skallerud Riise har tro på sommertrafikken:

­– Det er særskild utanlandstrafikken som trekk ned volumet, mens innalandstala har henta seg betre inn etter pandemien. Sjølv om det er lenge til sommaren, er det mykje som tydar på at vi vil sjå at denne skilnaden kjem til å halde fram. Vi ventar at innanlandstrafikken vil vere bortimot på 2019-nivå i sommermånadene, før han fell noko tilbake utover hausten. Vi ventar og at utanlandstrafikken gradvis hentar seg vidare inn framover, sjølv om han er venta å liggje eit stykke under sommertrafikken i normalåret 2019, avsluttar Riise. 

Flyavganger

Det var 49 893 kommersielle avganger i februar 2023. Dette er en økning på 15 prosent fra februar 2022. Om en sammenligner med februar i 2019, har det vært en nedgang i tallet på flyavanger på 13 prosent.

Saken fortsetter under annonsen

Trafikken utenlands

1 191 693 passasjerar har reist mellom Avinor sine lufthavner og utlandet i februar. Samme måned i fjor reiste drøyt 700 000 passasjerer til utlandet. Det betyr at trafikken utenlands har økt med 70 prosent sammenlignet med i fjor, da luftfarten fortsatt var rammet av pandemi og reiserestriksjoner.

Om en sammenligner med 2019, er det 20 prosent nedgang i utenlandstrafikken i februar.

Trafikken innanlands

2 038 645 reiste innenlands i februar i år. Det er 35 prosent fleie enn i februar i fjor.

Sammenlignet med februar 2019 har det vært en nedgang på 14 prosent. 

Ledige stillinger – reiseliv