Kraftig fall i viljen til å spare, men reiselivsbransjen kan se lysere tider i møte.

Kraftig fall i viljen til å spare, men reiselivsbransjen kan se lysere tider i møte.

Forventningsbarometeret: Mindre sparing mer reising

Publisert: 23. mai 2023 kl 10.54
Oppdatert: 23. mai 2023 kl 10.54

­2. kvartalstallene viser at det er særlig vurderingen av hvordan landets økonomi har utviklet seg det siste året som trekker kraftig ned.

Delindikatorene som viser husholdningenes vurdering av egen økonomi, viser en klar fremgang siden forrige måling. Forbrukerne vurderer utviklingen det siste året som klart mer positivt enn ved forrige kvartal, og forventningene til egen økonomi neste år gjør et byks opp. Fra en klar, historisk overvekt av pessimisme i forrige kvartal, stiger delindikatoren og viser at det nå er om lag like mange pessimistiske svar som optimistiske.

Det ser ut til at forbrukerne med lavest og høyest inntekt vurderer situasjonen mest positiv, mens middelinntektsgruppen er noe mer negativ. Dette kan henge sammen med ulik gjeldsbelastning.

Når det spørres om hva husstanden vil bruke penger til dersom økonomien ble bedre, er det et ikke uventet og kraftig fall i viljen til å spare. Men reiselivsbransjen kan se lysere tider i møte. Det norske folks reiseønske har vist en stigende trend siden det historiske bunnpunktet i 3. kvartal 2020 frem til dagens nivå, som ligger om lag på den langsiktige normalen.

Forventningsbarometeret måler norske husholdningers forventninger til egen og landets økonomi og består av fem delindikatorer som slås sammen til en hovedindikator. Barometeret er et kvartalsvis samarbeide mellom Finans Norge og Kantar Public.

Saken fortsetter under annonsen