Foto

Håkon Daae Brensholm/VisitSvalbard

Grønnere Svalbard-turisme og bedre museumsbesøk får innovasjonsstøtte

Publisert: 30. oktober 2023 kl 14.50
Oppdatert: 1. november 2023 kl 10.40

­Visit Svalbard vil bruke designmetodikk for å få turister til å forlenge oppholdet. Kunstsilo i Kristiansand skal satse på individuelle museumsopplevelser. Nå får de to reiselivsprosjektene mer enn 1,1 millioner kroner i innovasjonsstøtte fra DOGA.

– Den beste nyskapingen skjer sammen med brukerne. Det er derfor DOGA støtter innovasjonsprosjekter basert på brukerstudier og designmetodikk. Slik får vi bedre, mer bærekraftige og mer lønnsomme produkter og tjenester. Nettopp dette trenger vi mer av i den omstillingen av norsk næringsliv som vi er midt oppe i, sier næringsminister Jan Christian Vestre (Ap).

Prosjektene til Kunstsilo og Visit Svalbard er to av i alt 20 innovasjonsprosjekter som deler på til sammen 10 millioner kroner i støtte fra Design og arkitektur Norge (DOGA) gjennom Designdrevet innovasjonsprogram (DIP). Støtten går til virksomheter slik at de kan involvere designere i idéfasen av innovasjonsprosjekter. Når designere involveres tidlig, er det større sjanse for å utvikle produkter eller tjenester som er tilpasset brukerens faktiske behov.

– I stedet for å lage noe du tror folk vil ha, gir designdrevet innovasjon deg reell innsikt i behovene til kunder og brukere. Dette gir mer treffsikker nyskaping og flere vellykkede satsinger, sier Anne Elisabeth Bull. Hun er leder for designdrevet innovasjon i DOGA.

Dette er 14. gang DOGA deler ut slike nyskapingsmidler. Tilsammen søkte 112 virksomheter om totalt 63 millioner kroner til innovasjonsprosjektene sine.

Visit Svalbard: Tar klimaansvar gjennom innovasjon

Reiseliv er viktig for Norges arktiske utpost, men flere turister gir større belastning på Svalbards sårbare miljø. Hele 75 prosent av reiselivets lokale klimaavtrykk kommer fra transport. Kan svaret på denne miljøhodepinen være minimumsopphold for tilreisende?

Saken fortsetter under annonsen

Visit Svalbard er overbevist om at reiselivet må få hvert besøk til å vare lengre. Derfor vil de nå se på nye, bærekraftige reiselivsprodukter som får turistene til å forlenge oppholdet på øygruppen.

Ved hjelp av designkompetanse fra Æra Strategic Innovation, skal prosjektet kartlegge og analysere behov og perspektiver fra en rekke aktører som er involvert i Longyearbyens reiselivsnæring. Dette skal skape grunnlag for løsninger for mer klimavennlig turisme.

«Konseptet med minimumsopphold er innovativt og kan omdefinere reiselivsstrategiene på destinasjonsnivå. Ved å inkludere både reiselivsaktører og besøkende i utviklingsprosessen, sikres det at tiltakene er tilpasset og relevante for alle involverte. Svalbards unike organisatoriske struktur gir en enestående mulighet til å utforske og gjennomføre løsninger som kan være utfordrende i større og mer komplekse systemer,» står det i juryuttalelsen.

Prosjektet får 550 000 kroner i DIP-midler fra DOGA.

Kunstsilo: Individuelle museumsopplevelser

Kan et museum faktisk engasjere individuelle besøkende på deres egne premisser? Ja, mener Kunstsilo, tidligere kjent som Sørlandets kunstmuseum. I forbindelse med flytting til prisbelønte og mye omtalte lokaler i Kristiansand, ønsker de også å flytte grenser for hva et museum kan være.

Derfor går de nå i gang med et designdrevet innovasjonsprosjekt ledet av designkonsulenter fra PwC. Prosjektet skal finne nye formidlingsmetoder som gir bedre og mer tilpassede kunstopplevelser, uten at det blir altfor store inngrep i selve utstillingsrommet.

Saken fortsetter under annonsen

Ved å skape opplevelser som gjør at publikum ser verden med nye øyne, er målet at minst 80 prosent av dem kommer tilbake.

Prosjektet får 570 000 kroner i DIP-midler fra DOGA.