Resultatet før skatt i perioden fra april til juni i år endte på minus 64 millioner euro, tilsvarende 737 millioner kroner.

Foto

Gorm Kallestad / NTB

 

 

 

Hurtigruten har tapt 1,3 milliarder hittil i år

Publisert: 29. august 2023 kl 09.16
Oppdatert: 29. august 2023 kl 09.16

­Hurtigrutens viser tirsdag fasiten etter årets første halvår. Resultatmessig er det tradisjonsrike rederiet sakte på bedringens vei etter en krevende gjeninnhenting etter koronapandemien. Men resultatet før skatt i perioden fra april til juni i år endte likevel på minus 64 millioner euro, tilsvarende 737 millioner kroner, skriver Dagens Næringsliv.

Det til tross for at det justerte driftsresultatet før avskrivninger (ebitda) ender med et nullresultat, på linje med i fjor.

Hovedårsaken til at den negative bunnlinjen eser ut, er de økte finanskostnadene. I andre kvartal betalte Hurtigruten 47 millioner euro – 540 millioner kroner – i rentekostnader. Det er nesten en dobling fra i fjor, målt i euro. I tillegg har kronen svekket seg mot euro, så økningen vil være større målt i kroner.

Egenkapitalen for lengst tapt

Krisen for Hurtigruten har gjort at egenkapitalen for lengst er tapt, og det har den vært siden tidlig i 2020.

Ved utgangen av mars i år var egenkapitalen på minus 609 millioner euro. Nå er egenkapitalen negativ med 675 millioner euro.

Hurtigrutens eiere og ledelse har flere ganger påpekt at den bokførte egenkapitalen ikke viser de reelle verdiene av selskapets skip, og at egenkapitalen derfor ville ha vært en annen om verdijustert egenkapital ble lagt til grunn.

Saken fortsetter under annonsen

I mars i år tok hovedeieren TDR Capital grep. Da ble det kjent at konsernet rigges om, og i fremtiden skal morselskapet Hurtigruten Group og ekspedisjonsselskapet Hurtigruten Expeditions styres fra London, tett på nettopp hovedeieren TDR Capital.

Bare den norske virksomheten i Hurtigruten Norge drives heretter fra Oslo.

London calling

Hurtigruten har de siste månedene seilt mot en oppsplittelse av selskapet, etter at ledelsen har flyttet nærmere rederiets majoritetseiere i London.

– Vi startet i 2021 med å etablere Hurtigrutens norske virksomhet og ekspedisjonssatsingen i resten av verden i to separate operasjonelle selskaper. Da ble deler av Hurtigruten Expeditions flyttet til Hamburg og London. Nå tar vi dette et steg videre, uttalte Skjeldam til DN i mars.

Han var da klar på at det på sikt vil være aktuelt å børsnotere den norske virksomheten. Gruppen består av tre deler, Hurtigruten Expedition Group, Hurtigruten Norge og Hurtigruten Svalbard, og eies av et oppkjøpsfond forvaltet av TDR Capital, Petter Stordalen og Trygve Hegnar. TDR er den klare majoritetesieren med over 80 prosent av aksjen, mens Stordalen har 11,5 prosent og Hegnar har 4,9 prosent.

Mens Hurtigruten har slitt med svært mye gjeld i en komplisert kapitalstruktur, har andre cruisekjemper som Royal Caribbean og Carnival vekket aksjeinvestorenes interesse i sommer etter år der aksjene har vært tynget av koronapessimisme.

Saken fortsetter under annonsen