Det blir utvidet samarbeid mellom Widerøe og Norwegian fra mai måned

Det blir utvidet samarbeid mellom Widerøe og Norwegian fra mai måned

Foto

Widerøe

Kraftig forverrede rammebetingelser gir en svak april for Widerøe

Publisert: 3. mai 2023 kl 09.38
Oppdatert: 3. mai 2023 kl 10.00

­Kostnadsøkninger som følge av lav kronekurs har gitt økte billettpriser hos Widerøe. Dette har påvirket etterspørselen negativt. Widerøe utvider samarbeidet med Norwegian i mai og det er nå mulig å kjøpe Widerøe i kombinasjon med Norwegian på samtlige destinasjoner, inkludert utland, skriver Widerøe i en pressemelding.

Økte kostnader

Markedet i april ble svakere enn forventet. Nedgangen skyldes flere forhold. Widerøe er på linje med en rekke andre norske bedrifter preget av store kostnadsøkninger som følge av en svak norsk krone. Dette gir seg spesielt utslag i kostnadsøkning på valuta og drivstoff, og kostnadene har her økt med 70 prosent siden 2019. Det har derfor vært behov for å sende noe av kostnadsøkningen videre til kundene og Widerøe har satt prisene noe opp i april. Enhetsinntekten til Widerøe er likevel kun justert på linje med KPI, og langt mindre enn hva kostnadsøkningen skulle tilsi. Resultatet ser vi direkte på etterspørselen etter billetter, og for første gang ser vi at totalmarkedet er mindre enn i 2022. Dette gjelder ikke bare for Widerøe, men for flybilletter generelt, og nedgangen for Widerøe er 13,7 prosent.

Usikre markedsutsikter

Prisøkningen ut mot kunder oppfattes nok som sterkere enn kun KPI justering da Flypassasjeravgiften er tilbake på toppen av prisjusteringen. Til sammen har dette stor negativ påvirkning på etterspørselen. 

Markedsutsiktene fremover anses som usikre. Nødvendige prisjusteringer har direkte påvirkning på etterspørselen, og en fortsatt svak kronekurs vil fortsette å påvirke lønnsomheten i selskapet negativt. 

– April ble svakere enn planlagt og bærer preg av prisøkning med påfølgende svikt i etterspørsel, sier konsernsjef i Widerøe Stein Nilsen. – Bransjen er i en svært vanskelig situasjon der svak kronekurs gir store kostnadsøkninger som vi kun delvis kan sende videre til kundene. Dette kombinert med en stor skatte og avgiftsøkning sammenlignet med 2022, gjør at totalmarkedet for første gang er mindre enn 2022, avslutter Nilsen. 

Saken fortsetter under annonsen

Samarbeid mellom Widerøe og Norwegian

Vi starter mai med en gledelig nyhet. Widerøe og Norwegian utvider samarbeidet til også å inkludere utlandsdestinasjoner. Det betyr at våre passasjerer nå kan reise på gjennomgående reiser fra Berlevåg til Roma med Widerøe og Norwegian, med én billett, gjennomgående bagasje og med langt kortere mellomlandinger enn tidligere. Det betyr også at passasjerer som ankommer Norge med Norwegian og skal reise videre med Widerøe, nå kan benytte seg av Domestic Transfer på Gardemoen.