Foto

Erlend Remmen

Lav etterspørsel og mye dårlig vær preger Widerøes resultat for desember – svak marsfart inn i 2023

Publisert: 4. januar 2023 kl 10.24
Oppdatert: 4. januar 2023 kl 10.24

­Veksten skyldes at produksjonen i desember er justert sammenlignet med 2021. Antall passasjerer i 2021 ble kraftig preget av omicron-utbruddet og nedstenging av samfunnet. Passasjerveksten i 2022 må derfor sees i lys av dette. Marsjfarten inn i første kvartal er svak. Etterspørselen tar seg imidlertid kraftig opp i de tradisjonelle utfartsukene, samt i sommerferien.

– Resultatet i desember er som forventet, sier konsernsjef i Widerøe Stein Nilsen. –Det er likevel gledelig å se at til tross for renteøkninger og stramming av livreima i mange familier, prioriteres fremdeles feriereiser i familiebudsjettet. Vi ser at det begynner å fylles bra opp i vinterferien, i påsken og i sommerferien. Denne tendensen forventer vi forsterkes ytterligere etter at det pågående nyttårssalget er avsluttet. Vår satsning på ferie og fritidstrafikk har åpenbart truffet bra i markedet, fortsetter Nilsen.

Avviklingen av juletrafikken den mest krevende i nyere historie

Vinterstormene har stått i kø langs hele kysten i desember, noe som har resultert i mange innstilte avganger. Avviklingen av juletrafikken i 2022 er det mest krevende vi har sett i nyere historie. Det er spesielt kortbaneflyplassene i Nord-Norge og på Vestlandet som har vært rammet av vinterstormer, men også Bergen, som er Widerøes største hub, ble kraftig berørt, med stengt lufthavn flere perioder som følge av dårlig vær. Perioden 22. desember til 2. januar ga totalt 230 værkanselleringer. Vinterdrift i Norge er krevende, og værkanselleringer er ikke et ukjent fenomen. 230 værkanselleringer er likevel dobbelt så mange som vi hadde i tilsvarende periode i 2019. Et ekstraordinært høyt sykefravær, der Widerøe, som resten av Norge, har fått hilse på covid, influensa og norovirus, har også medført noen bemanningsmessige utfordringer i desember. Dette drar med seg høye kostnader, som svekker resultatet i desember isolert sett.

– Det har vært en svært krevende måned for alle i Widerøe, som har stått på døgnet rundt for å få alle passasjerer frem i årets mørkeste måned, sier konsernsjef Stein Nilsen.  

Saken fortsetter under annonsen

Ledige stillinger – reiseliv