Rekruttering til restaurant- og matfag

2022 var det første gang på mange år at søkertallene til restaurant- og matfag var stabile på landsbasis. Enkelte steder økte de. Foto: Vidar Alfarnes

Foto

Vidar Alfarnes

Næringsdelegasjon innen utdanning, mat og reiseliv til Grüne Woche

Publisert: 17. januar 2023 kl 08.25
Oppdatert: 18. januar 2023 kl 11.13

­Torsdag 19. januar fra kl. 09.30 leder Borch et dialogseminar for delegasjonen. Dette varer frem til ca kl. 15.00. Denne møteplassen har utviklet seg til en viktig og nyttig arena for å bygge nettverk og bidra med konkrete innspill til regjeringens arbeid på mat- og reiselivssektoren.

Tema for Næringslivsdelegasjonen har de siste årene vært næringsutvikling og verdiskaping i skjæringspunktet mellom mat og reiseliv.  Det overordnede tema for dialogmøte i 2023 vil være En bærekraftig norsk matnasjon – omstilling, utvikling og muligheter, der det legges opp til to deltema:

Rekruttering til mat- og restaurantfagene i videregående skole har vært lav og synkende over flere år, og har de siste årene også hatt den høyeste frafallsprosenten blant elevene. Dette, i kombinasjon med en økende sårbarhet i matnæringen og i kokk- og restaurantnæringen, som følge av sviktende rekruttering og et kommende generasjonsskifte, gjør temaet svært aktuelt. Det fordrer samarbeid på tvers av sektorer, og vil ha stor betydning for byggingen av Matnasjonen Norge.

Konklusjonene fra dialogmøtet blir presentert på en pressekonferanse kl. 15.30 samme dag. Pressekonferansen finner også sted i Den norske ambassaden (Rauchstrasse1). Fredag 20. januar er delegasjonen til stede når landbruks- og matministeren foretar den offisielle åpningen av Norges stand på Grüne Woche.

Fredag 20. januar ca kl. 09.30 åpner landbruks- og matminister Sandra Borch den norske standen på Grüne Woche 2023. Her er også statsrådens delegasjon til stede sammen med en rekke andre norske gjester fra mat- og reiselivsnæringen. 

Saken fortsetter under annonsen