Illustrasjonsfoto

Foto

Halvard Alvik, NTB

Mange reiselivsbedrifter bekymret for 1. kvartal

Publisert: 19. januar 2023 kl 08.56
Oppdatert: 19. januar 2023 kl 09.48

­NHO Reiselivs medlemsundersøkelse for januar viser at selv om mange hadde en god julebordsesong og vinterdestinasjonene melder om godt med besøk i juleferien, er bransjen bekymret for januar, februar og mars.

Overskuddet bedriftene fikk under julebordsesongen blir spist opp av høye priser på varer og strøm, og tiden etter nyttår er vanligvis en periode da færre folk går ut. Det er en bekymring i bransjen for hvordan en strammere økonomi vil påvirke folks evne til å unne seg et restaurantbesøk, eller en natt på hotell. 

Økte priser gir redusert driftsresultat

7 av 10 reiselivsbedrifter melder at økte innkjøpspriser har ført til en reduksjon i bedriftens driftsresultat. Det økte kostnadsbildet fortsetter å svekke bedriftenes fremtidsutsikter, og vil få flere negative konsekvenser i første halvår av 2023 som reduserte åpningstider, nedbemanninger og ingen nye ansettelser. 

Det store flertallet har ikke søkt om strømstøtte og det er flere grunner til det; krevende søknadsprosess, kostbart å søke, samt utbyttenekt er blant årsakene. Kun 13 prosent har inngått en fastprisavtale på strøm. For høy pris, høy usikkerhet og for lang bindingstid er årsaker til at bedriftene ikke har inngått fastprisavtale.  

NHO Reiseliv mener strømstøtteordningen bør forbedres

NHO Reiselivs posisjon har hele tiden vært at så lenge bedriftene ikke har fått på plass gode fastprisavtaler, må strømstøtteordningen forlenges gjennom hele kuldeperioden. Vi mener fortsatt at ordningen burde ha vært forlenget, i første omgang med tre måneder, altså ut mars. Vi mener også ordningen bør forbedres slik at flere bedrifter som trenger det, kvalifiserer til støtte.  

Saken fortsetter under annonsen