Hvalsafari i Vesterålen

Foto

VisitVesteralen/VisitNorway

Norske reiselivsbedrifter forventer stor trafikk fra utlandet i høst

Publisert: 15. september 2023 kl 10.16
Oppdatert: 15. september 2023 kl 10.16

­NHO Reiselivs medlemsundersøkelse for september, viser at mange reiselivsbedrifter har hatt en god sommersesong. 8 av 10 norske reiselivsbedrifter anser egen markedssituasjon som god eller tilfredsstillende, og det er særlig reiselivet på Vestlandet og i Møre og Romsdal som vurderer situasjonen som god. Derimot i reiselivet i Innlandet er det en større overvekt av pessimister, noe som antageligvis skyldes ekstremværet som herjet i august. Mange bedrifter i denne regionen melder om store omsetningstap i som følge av ødeleggelsene. 

Når det gjelder bedriftenes fremtidsutsikter er det store variasjoner. Det store flertallet tror på en bedre eller uendret markedssituasjon, men det økte kostnadsbildet og strammere økonomi for folk flest, påvirker reiselivet og bedriftenes fremtidsutsikter. Reiselivet er imidlertid mer optimistiske enn NHO-snittet, der andelen bedrifter som tror på en bedring er historisk lav. 

Når det gjelder bookinger fra utenlandske turister, er det helt tydelig at den gode trenden fortsetter utover høsten. I vinter og i sommer så vi at den svake norske kronen førte til at enda flere utenlandske turister valgte å besøke Norge. Undersøkelsen viser at regioner som Agder, Møre og Romsdal og Nord-Norge kan vente seg et storinnrykk av utenlandske besøkende utover høsten og i vinter. Norske opplevelser og norsk kultur er i vinden som aldri før, med mange aktører innen dette segmentet som melder om enda flere bookinger fra utenlandske besøkende. 

Saken fortsetter under annonsen