Planen om å rive Enter hotell for å realisere nytt kvartal med 11 etasjes hotell og forretningsbygg i seks etasjer er nå sendt ut på høring

Foto

Narvik sentrum på vinterstid

Nytt 11 etasjes hotell i Narvik under planlegging

Publisert: 6. september 2023 kl 09.46
Oppdatert: 6. september 2023 kl 09.46

­Hovedutvalg for plan og utvikling har vedtatt rådmannens innstilling om at forslaget til detaljreguleringen for Kvartal 48 skal sendes ut til offentlig ettersyn i seks uker fra vedtaket ble fattet den 29. august, skriver Fremover

Forslaget for ny bebyggelse i Kvartal 48 innebærer altså bebyggelse i Dronningens gate 27 og Kongens gate 26. Forslagsstiller for planene er Trond Olsen.

I planbeskrivelsen utarbeidet av Sweco legger det til rette for etablering av bygg for næring/forretning i Kongens gate 30 og hotell i Kongens gate 26/Dronningens gate 27.

150 arbeidsplasser

Ifølge plandokumentet vil en etablering av et hotell i Narvik sentrum gi en betydelig samfunnsmessig nytte med positive ringvirkninger både lokalt og regionalt.

Tiltaket vil blant annet kunne skape nye arbeidsplasser hvor tiltakshaver anslår arbeidstaker potensial på 150 årsverk. Bare hotellet alene vil huse mellom 120 til 140 hel- og deltidsstillinger midt i Narvik sentrum

Videre står det i plandokumentet at prosjektet med Kvartal 48 skal stimulere til økonomisk vekst, fremme turisme og styrke byens identitet som reiselivsdestinasjon.

Saken fortsetter under annonsen

Redusert antall etasjer

Hotellet i Kongens gate 26/Dronningens gate 27 er blitt redusert fra opprinnelig plan fra å være 13 etasjer til nå å bygge et 11 etasjer høyt hotell.

I dag er det ingen parkeringsplasser tilgjengelig verken ved Kongens gate 30 eller Kongens gate 26/Dronningens gate 27. I planene legges det opp til at det etableres to parkeringsetasjer i det som skal bli nytt hotell.

Mer skygge for naboer

Det nye hotellbygget vil skyggelegge bebyggelsen i Kvartal 48 mellom klokken 12 på dagen til klokken 18 på ettermiddagen. Det betyr vesentlig mer skygge til eksisterende bebyggelse enn hva det 4 etasjer høye Enter hotell gir i dag.