NHO Reiselivs medlemmer er mest tilfreds med kjønnsbalansen i sin bedrift sammenliknet med resten av næringslivet i Norge

Foto

Reiseliv topper listen over god kjønnsbalanse i bedriften

Publisert: 9. mars 2023 kl 08.53
Oppdatert: 9. mars 2023 kl 08.53

­– Balansen mellom kvinnelige og mannlige arbeidstakere styrker kompetanse og innovasjon i morgendagens arbeidsliv, mener NHO Reiseliv-direktøren.

I en fersk NHO medlemsundersøkelse, gjennomført i februar, kom det frem at 88 prosent av NHO Reiselivs medlemmer sier de er tilfredse med kjønnsbalansen i sin virksomhet. Til sammenlikning svarer 65 prosent av næringslivet for øvrig at de er tilfredse.  

– Det at reiseliv topper listen over god kjønnsbalanse i bedriften, viser at vi er en næring som tar mangfold- og inkluderingsspørsmålet på alvor. Hoteller, restauranter, uteliv og destinasjonsselskaper er avhengig av ulik kompetanse, erfaringer og språkkunnskaper. Derfor ønsker næringen alle sammen velkommen; uansett kjønn og bakgrunn, folk som kan bidra med ulike perspektiver og kvalifikasjoner. Balansen mellom kvinnelige og mannlige arbeidstakere styrker kompetanse og innovasjon i morgendagens arbeidsliv, sier administrerende direktør Kristin Krohn Devold i NHO Reiseliv. 

Flest kvinnelige toppledere i hotellbransjen 

Reiseliv, og spesielt hotellbransjen, har tradisjonelt hatt høy andel kvinnelige ledere:  

Ifølge NHO Reiselivs medlemstall fra 2019, er andelen kvinnelige hotelldirektører 70 prosent i First, 53 prosent i Choice, 41 prosent i Scandic og 40 prosent i Thon. Tallene indikerer en viss grad av likestilling på toppnivå i norske hotellkjeder. Ved Lily Country Club for eksempel er halvparten av hotellsjefene kvinner. 

Lovisa Hegborn, konsernsjef ved Lily Hospitality Group, mener kvinner har en spesifikk ting å bidra med i ledelsen: 

Saken fortsetter under annonsen

– Først og fremst så tenker jeg at dynamikk er bra. En god blanding av kvinner og menn i ledelsen gjør at det blir en god balanse i bedriften. Det går ikke bare på gjestfrihet, men også på omsorg. Vi vet at kvinner er flinke på omsorg og det er en veldig stor fordel; Vi jobber med mennesker som jobber mot mennesker, ikke bare mot gjester, men også ansatte. Kvinner er sterke på å bygge en åpen kultur og det er viktig, sier Hegborn. 

–Det er også viktig å nevne at det er snakk om mye diskriminering i næringslivet, der man tror at kvinner ikke kan kombinere lederstillingen med mammarollen, men det er fullt mulig. Det har jeg selv bevist med mitt eksempel, legger hun til.

Målsetting om å oppnå mer mangfold blant leder- og mellomledergrupper 

Ifølge NHO-undersøkelsen sier 13 prosent av NHO Reiselivs medlemmer at de har en strategi eller forankret målsetting om å oppnå mer mangfold blant leder- og mellomledergrupper. Mens 3 av 10 ønsker å oppnå en mer mangfoldig arbeidsstokk.  

Det er syv grunner hvorfor reiselivsbedriftene mener mangfold blant ledere og ansatte er litt eller svært viktig:  

  • 8 av 10 mener det skaper et inkluderende arbeidsmiljø. 
  • 8 av 10 mener det gjenspeiler samfunnet. 
  • 7 av 10 mener det sikrer tilgang på arbeidskraft eller spisskompetanse. 
  • 7 av 10 mener det øker bedriftens innovasjonskraft. 
  • 7 av 10 mener det styrker bedriftens omdømme. 
  • 4 av 10 mener det er viktig fordi ansatte etterlyser mangfold. 
  • 3 av 10 mener det er viktig fordi kundene etterlyser mangfold.  

– Bedriftene ser altså mange positive sider ved å rekruttere flere kvinner på leder- og mellomledernivå i reiselivsnæringen. Flere kvinner på arbeidsplassen, generelt, gjør bedriftene mer konkurransedyktig i fremtiden, samtidig som de viser at de dekker etterspørselen i markedet.  

Saken fortsetter under annonsen

– Ikke minst, velferdssamfunnet vil håndtere flere store samfunnsutfordringer i tiden fremover, blant annet utenforskapskrisen. Vi vil trenge flere nye arbeidsplasser, samtidig som vi må redusere antallet som står utenfor arbeidslivet. Her kan reiselivet være en del av løsningen. Etter to år med pandemi der næringen har blødd millioner, men likevel overlevd, har vi bevist at mangfold er en nødvendighet for å lykkes. Mangfold bringer med seg uendelige muligheter og utvikling for den enkelte bedrift, avslutter Krohn Devold.  

Ledige stillinger – reiseliv