Reiselivet kan tjene stort på bedre tilrettelegging for reisende med nedsatt bevegelsesevne.

Foto

Reiselivet kan tjene stort på bedre tilrettelegging for reisende med nedsatt bevegelsesevne.

Publisert: 31. august 2023 kl 09.58
Oppdatert: 31. august 2023 kl 09.59

­285.000 flere turistdøgn i Nord-Norge og en økt omsetning på over 200 millioner kroner årlig kan være gevinsten for økt tilrettelegging, skriver handicapnytt.no

Vinn-vinn

– Et reiseliv som er tilgjengelig for alle – også dem med funksjonsnedsettelse – bidrar både til økt inkludering og til utvidet markedsgrunnlag for reiselivsaktørene. Det er vinn-vinn, sier daglig leder i Sunnaasstiftelsen, Marianne Holth Dybwad.

Stiftelsen har gjennom flere år jobbet for å bidra til et mer tilgjengelig reiseliv, og har blant annet etablert bedriftsnettverket Adapt2Explore sammen med reiselivsaktører i Nord-Norge.

Nettverket jobber for at personer med funksjonsnedsettelse skal få lik tilgang til reiser og opplevelser, og vil vise hva som kan gjøres for å få det til.

Aktørene ønsker å lykkes

I tillegg til det økonomiske insentivet for næringen, er det kunnskap, holdning og kommunikasjon som må til for å inkludere flere, mener Dybwad.

Saken fortsetter under annonsen

– Det har vi sett i Lofoten, og vi opplevde det i Kautokeino og Alta da Sunnaasstiftelsen hadde vår Camp Spinal der i vinter. Vår erfaring er at aktørene virkelig ønsker å utvikle bedre tilbud til mennesker med funksjonsnedsettelser og deres følge, de trenger bare kunnskap om hvordan dette kan gjøres, sier Marianne Holth Dybwad.

Hun forteller begeistret om ringvirkningene når noen tilrettelegger og merker at det fungerer:

– Da vi reiste nord for første gang, ønsket 24 rullestolbrukere å surfe i Lofoten. Det mente aktøren at var umulig. Men med kunnskap og dialog fikk vi det til. Nå vet vi at denne aktøren har kunnskap om dette, så jeg booker der. Sånn er spin-off-effekten!

Litt gjør mye

– Er det noe med rapporten som overrasket deg?

– Ja, det overrasket meg at veldig mange aktører sa at de hadde mye kunnskap om tilpasning. «Hvorfor er det ikke bedre da?» tenkte jeg. Men det viser seg at de aller fleste kjenner kravene om universell utforming. Og at det er det de tenker på som tilpassede opplevelser og tilpasset reiseliv. Mange sier det er dyrt og krevende å gjøre det universelt utformet. Så sier vi at de kan gjøre mye ved bare ved å endre holdninger, ved informasjon og små tilpasninger. At det vil gjøre at veldig mange flere kan benytte seg av tilbudene deres.

Reiselivsnæringen i Nord-Norge opplevde en sterk vekst gjennom 2010-tallet, men turistsegmentet «personer med nedsatt bevegelsesevne» bidro i liten grad til det. En årsak er at personer med nedsatt bevegelsesevne reiser i mindre grad og at de i liten grad ferierer i Nord-Norge. 

Saken fortsetter under annonsen

Mestring og trivsel

I følge Menon-rapporten kan tiltak for å øke tilgjengeligheten i reiselivet i de tre nordligste fylkene gi en økning på over 10 prosent fra 2019, året før koronapandemien. I tillegg til de direkte effektene finnes det også en rekke indirekte effekter som er verdifulle på samfunnsnivå.

– Det å kunne reise bidrar til mestring og trivsel, og dersom man gjennom et mer tilgjengelig reiseliv for eksempel kan redusere sykdomsbyrden med kun én prosent for befolkningen med nedsatt bevegelsesevne, utgjør dette i følge Menon over 420 millioner kroner i årlige reduserte samfunnskostnader, påpeker Marianne Holth Dybwad.

Koordinering og tiltak

Mer enn 600 000 mennesker lever med funksjonshemming i Norge i dag, og mange av trenger tilrettelegging. 1 av 8 nordmenn er over 70 år, og i 2060 vil 1 av 5 nordmenn være over 70 år, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Behovet for tilrettelegging og økt tilgjengelighet vil med andre ord øke i tiden framover.

Menon-rapporten anbefaler at det bør etableres et forum i reiselivsnæringen som koordinerer arbeidet med å gjøre reiselivet mer inkluderende. Den mener også at man bør se på relevante måleindikatorer i «Merket for Bærekraftig Reiseliv».

Saken fortsetter under annonsen

Viktigst av alt er likevel tiltak rettet mot å øke bedriftenes kunnskap i form av å synliggjøre det økonomiske potensialet og tilby rådgivning knyttet til utvikling av skreddersydde tilbud eller tilpasning av eksisterende tilbud.

Grundig info på nett

Blant de mer konkrete tiltakene som anbefales er at bedrifter legger ut informasjon på nettsidene om sine tilbud og tilgjengelighet.

Dybwad ønsker meg en standard på alle bookinger med info om rom, dørkarmbredde, terskler – alt – så kan hver enkelt vurdere og gjøre et bevisst valg.

Det anbefales også at destinasjonsselskapene legger ut en oversikt på sine nettsider over tilrettelagte bedrifter.