Muhammad Raimi, General Manager for Singapore Airlines i Norden.

Singapore Airlines med rekordresultat

Publisert: 25. mai 2023 kl 09.33
Oppdatert: 25. mai 2023 kl 12.57

­SIA Groups årsresultat lander på SGD 2.692 millioner (21,713 milliarder NOK). Størsteparten av det rekordhøye overskuddet er det Singapore Airlines som står for, med SGD 2.601 millioner (20,98 milliarder NOK).

• Økt etterspørsel gir Singapore Airlines (SIA) rekordhøy omsetning, et historisk overskudd og høy beleggsprosent (load factor).

• I Norden har etterspørselen og flyenes beleggsprosent ligget på eller over europeisk nivå, det meldes om et robust fremadrettet passasjersalg på tvers av kabinklassene fra alle tre nordiske markeder. 

• SIA fortsetter investeringen i strategiske initiativer innen blant annet digitalisering, F&B, onboardprodukter og service, samt tiltak som skal bidra til målsetningen om nullutslipp innen 2050. 

– Jeg er stolt av at vi kan presentere et historisk sterkt årsresultat, som gir et sterkt fundament som gjør det mulig for SIA å investere ytterligere i fremtiden. Resultatet viser at strategien og retningen vi har implementert for både medarbeidere og ledelsen nå gir frukter. Det er gledelig, sier Muhammad Raimi, General Manager for Singapore Airlines i Norden. 

Ifølge Muhammad Raimi tok SIA noen strategiske beslutninger under nedstengningen, som gjorde selskapet i stand til å raskt møte etterspørselen da verden åpnet igjen: 

– Pandemien er til dags dato den vanskeligste tiden i reiselivsbransjens historie. Når vi i dag står med det beste resultatet i selskapets historie, skyldes det at vi brukte nedstengningen konstruktivt. En solid polstring av selskapets likviditet, utvikling av en rekke nye digitale tilbud, og ikke minst beholdt vi en stor del av selskapets kjernekompetanse, herunder personalet som spilte en vesentlig rolle. Her i Norden brukte vi passasjerflyene våre som fraktfly for å opprettholde handelsforbindelser og holde flyene i luften. Disse valgene gjorde oss i stand til å være først på vingene igjen og raskt gjenoppta driften, samtidig som vi imøtekom etterspørselen i markedet da verden gjenåpnet, sier Muhammad Raimi. 

Saken fortsetter under annonsen