Turistundersøkelsen ble startet opp igjen i januar 2023, etter at den ble stanset i mars 2020. Det er utarbeidet to rapporter - én med fokus på skiturisme, og én om nordlysturismen.

Foto

Istock/Mumemories

Visit Norway med interessante funn i turistundersøkelse

Publisert: 13. september 2023 kl 09.39
Oppdatert: 13. september 2023 kl 09.39

I årets fire første måneder ble det gjennomført 1.945 intervjuer med turister på ferie- og fritidsreiser, samt forretningsreiser. 1.418 av disse intervjuene var med utlendinger som var på reise i Norge, skriver Visit Norway.

Turistundersøkelsen ble startet opp igjen i januar 2023, etter at den ble stanset i mars 2020. Det er utarbeidet to rapporter - én med fokus på skiturisme, og én om nordlysturismen.

Undersøkelsen viser at tilfredsheten er høy, og at anbefalingsviljen stor. Flertallet mener at prisen de betaler står i forhold til kvalitet de får, uavhengig av om de har vært på skiferie eller nordlysferie.

Til tross for at det har vært krevende for mange reiselivsbedrifter å få tak i kvalifisert arbeidskraft etter pandemien, lykkes norsk reiseliv å levere på samme høye nivå som før pandemien.

Fire av ti undersøker bærekraft på forhånd

Nytt i årets undersøkelse er at turistene har fått flere spørsmål knyttet til bærekraft. De har blitt spurt om hva de har gjort for å ta vare på natur, miljø og klima før og under reisen.

Fire av ti utenlandske feriereisende svarer at de på forkant har undersøkt om destinasjonen(e), transportmåten(e) og/eller opplevelsen(e) tar vare på natur eller om de er klimavennlige.

Saken fortsetter under annonsen

De som svarer at de har gjort undersøkelser om natur, miljø og klima før de reiste, er mye mer tilbøyelig til å ta bærekraftige valg underveis. De handler i større grad lokalt, og gjerne fra bedrifter som gjør en innsats for å ta vare på natur og miljø, og/eller er miljøsertifisert. De velger i større grad klimavennlige transportmåter, og de er mer villige til å betale ekstra for at naturen og miljøet blir ivaretatt.

Langrennsturister opplever mer enn alpinturister

Mange utenlandske alpinturister kommer til Norge for å stå på ski, og deltar i mye mindre grad på andre aktiviteter enn turister som kommer til Norge for å oppleve nordlyset eller gå på langrenn.

Alpinturisene er opptatt av å oppleve kvalitetstid med andre, i tillegg til å være i fysisk aktivitet. De reiser også i mye større grad med barn enn øvrige turister.

Langrennsturistene (de som har gått på eller planlegger å gå på langrenn) er mer åpne for et spekter av aktiviteter. De kan være opptatt av flere typer naturopplevelser, kultur, historie og byopplevelser.

Nordlysturister vil oppleve mest

Turistene har fått spørsmål om hvilke aktiviteter de har gjort, og hva de er ute etter når de bruker tid i naturen og/eller deltar på kulturopplevelser på ferien i Norge.

Saken fortsetter under annonsen

Alpinturistene er mer dedikert kun til alpint og/eller snowboard. Det er kun én av fem som også går på langrenn på skiferien i Norge.

Nordlysturistene (de som planlegger å oppleve nordlyset) vil derimot oppleve langt mer enn bare spektakulær natur og naturfenomener. De ønsker å bli kjent med stedene de besøker. Disse vil oppleve matkulturen, besøke severdigheter og kulturattraksjoner. Mange er i Norge for første gang, og vil utforske, lære og oppdage.

Det er oppsummert godt samsvar mellom det potensielle turister svarer at de ønsker å oppleve på en norgesferie i reisebarometert, og det turistene faktisk gjør når de kommer til Norge på ferie om vinteren.