Foto

Widerøe

Widerøe tildeles kontrakter på 18 FOT-ruter

Publisert: 20. november 2023 kl 10.17
Oppdatert: 20. november 2023 kl 10.17

­På de resterende seks ruteområdene var det to eller flere tilbydere, og kontraktene ble tildelt DAT, Lufttransport og Widerøe 2. oktober i år.

Widerøe tildeles kontrakter for disse rutene:

Ruter mellom Kirkenes, Vadsø, Vardø, Båtsfjord, Berlevåg, Mehamn, Honningsvåg, Hammerfest, Alta og Tromsø

Hasvik–Tromsø, Hasvik–Hammerfest, Sørkjosen–Tromsø

Stokmarknes–Bodø, Stokmarknes–Tromsø

Svolvær–Bodø

Leknes–Bodø

Saken fortsetter under annonsen

Røst–Bodø

Brønnøysund–Bodø, Brønnøysund–Trondheim

Sandnessjøen–Bodø, Sandnessjøen–Trondheim

Mo i Rana–Bodø, Mo i Rana–Trondheim

Mosjøen–Bodø, Mosjøen–Trondheim

Namsos–Trondheim, Rørvik–Trondheim

Ørsta-Volda – Oslo

Saken fortsetter under annonsen

Førde – Oslo

Sogndal – Oslo

Sandane – Oslo

Ørsta-Volda–Bergen

Sogndal – Bergen

Sandane – Bergen

Neste steg er at Widerøe skal gå i dialog med berørte fylkeskommuner, kommuner og lufthavnoperatør. Deretter fastsettes det endelige ruteprogrammet som skal gjelde fra oppstart av ny avtaleperiode.

Saken fortsetter under annonsen

– Jeg forventer at operatøren gjør det man kan for å legge til rette for et best mulig rutetilbud for de reisende i disse regionene. FOT-rutene bidrar til å binde landet tettere sammen, senke kostnadene ved å bo i et langstrakt land og bidrar til levedyktige lokalsamfunn, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Fra oppstart av ny avtaleperiode, har regjeringen sikret at:

  • nivået på maksimalt tillatt billettpris halveres
  • kapasiteten økes der etterspørselseffekten av lavere priser forventes å være størst
  • to nye ruter tas inn i FOT-ordningen: Kirkenes–Tromsø og Stord–Oslo.

Den neste kontraktsperioden for alle de nye FOT-rutene starter 1. april 2024, og Samferdselsdepartementet skal betale 2,35 mrd kr. til operatørene i året for drift av rutene. Det er en økning på omlag 150 prosent fra dagens nivå.

* Der markedet alene ikke gir et tilfredsstillende flyrutetilbud kan Samferdselsdepartementet, for å sikre et godt flytilbud over hele landet, kjøpe flyrutetjenester etter en offentlig konkurranse blant flyselskapene, og pålegge såkalte forpliktelser til offentlig tjenesteytelse (FOT) på flyruter, der det stilles krav til billettpris, kapasitet, frekvens, ruteføring mv. Kontrakt tildeles normalt flyselskapet som tilbyr tjenesten til den laveste kostnaden for staten, og flyselskapet får i kontraktsperioden enerett på rutetrafikk på den aktuelle flyruten.