Annonse
Reindsdyr og multer fra Finnmark. Foto: Lisa Westgaard

Finnmark på lokalmat-toppen

Norstat og Mediacom Insight har gjennomført en spørreundersøkelse for Stiftelsen Norsk Mat både i 2015, 2019 og 2021. Spørsmålet har vært det samme:

«Norge er rikt på mattradisjoner. Mens noen retter og tradisjoner kan betegnes som nasjonale, byr landet vårt også på en rekke matretter og tradisjoner som er unike for sin landsdel eller sitt lokalsamfunn. Om du ser bort fra ditt eget hjemfylke, hvilket fylke ville du reist til for å oppleve den mest karakteristiske lokalmaten?»

Resultatene viser at Finnmark er det geografiske området flest vil dra til for å oppleve unik lokalmat. I 2015 svarte 11% at de ville reist til Finnmark, i 2019 svarte 14% at de vil reist lengst nord i landet for å finne den karakteristiske lokalmaten og i 2021 er antallet nå oppe i 16%. - Finnmark vinner hver gang! Dette er virkelig det fylket som er på topp i folks bevissthet rundt lokalmat og lokale råvarer, sier Nina Sundqvist, administerende direktør i Stiftelsen Norsk Mat.

- For å kunne sammenligne tallene har vi også i 2021 skilt mellom Finnmark og Troms som regioner/fylker.

- Jeg vil kalle det en gryende oppvåkning, vi er på vei til å få større bevissthet rundt den gode norske lokalmaten. Vi har spurt folk hvor de ville reise for å spise den meste karakteristiske lokalmaten i 2015, 2019 og nå i 2021. Og vi ser at folk blir mer og mer bevisst lokalmat og områdene, sier Sundqvist.

- Ingen andre områder er i nærheten av en slik lokalmatposisjon hos norske reisende som Finnmark. Troms står for eksempel bom stille; bare 4 % oppfatter det som et karakteristisk lokalmatområde. Nærmest er Sogn og Fjordane (9 %), nå i Vestland fylke og Nordland (7%). Og det vi ser, er at trenden for Finnmark som attraktivt lokalmatområdet er jevnt stigende siden 2015. Det er et solid grunnlag for både lokale matprodusenter og reiselivet i regionen, påpeker Sundqvist.

- Ren natur, en matkultur som har tydelig fokus på lokale råvarer som reinsdyrkjøtt, multer, kongekrabbe og villaks, gjør nok at folk forbinder Finnmark som matregion med noe særegent. Det har vokst frem lokale reiselivsbedrifter som satser på mat, i tillegg til iherdige lokalmatprodusenter der oppe. Så all ære til Finnmarkingene, applauderer Sundqvist.

Men der det er vinnere, er det også noen som kommer litt lengre bak på resultatlistene.

– Det er et nitid arbeid som gir resultater når folk skal koble lokalmat direkte til de forskjellige fylkene, sier Sundqvist. Hun etterlyser flere fylker, som hun så gjerne skulle sette komme høyere opp i undersøkelsen. - Kjære Agder, hvor er dere? Eller hva med dere, Innlandet? Fantastisk matproduserende området! Er dere en for godt gjemt hemmelighet?

 

Annonse
Annonse
Annonse