Interiørarkitekten bygger bro mellom estetiske visjoner og praktiske behov. 

Foto

iStock/zoranm

God akustikk forbedrer restaurantopplevelsen

Publisert: 30. november 2023 kl 11.27
Oppdatert: 8. desember 2023 kl 10.50

­Lokalets estetikk og atmosfære, matkonsept, servicenivå, universell utforming og opplevd komfort – alt er viktige suksesskriterier.  Jeg forundres imidlertid over at restauranter som bruker store ressurser på å realisere et gjennomarbeidet konsept, altfor ofte glemmer hensynet til akustikk.

Hos Monn interiørarkitekter har vi registrert to eksempler den senere tid. I det ene tilfellet skulle tre kolleger møtes til middag på en populær restaurant rett etter arbeidstid. Lokalet var fullt, og det var vanskelig å høre hverandre, selv ved et lite bord. Vi kan bare tenke oss lydnivået når stemningen står i taket sent på kveld.

I det andre tilfellet ønsket bestefar å gjøre stas på familien og inviterte til en hyggelig middag med barn og barnebarn. Det endte med at dessert og kaffe ble servert hjemme, fordi ingen orket lydnivået i restauranten. Det var vanskelig å snakke sammen, og alle ble slitne av å være i restauranten, selv om både maten og interiøret var helt topp. Det som kunne ha blitt en flott opplevelse for alle, ble dessverre ikke det.

Med gode akustiske vurderinger og litt profesjonell hjelp, kunne disse to situasjonene ha vært unngått.   

Altfor ofte glemmer restaurantene hensynet til akustikk, sier interiørarkitekt MNIL Nicole Emblem, i Monn interiørarkitekter. 

Interiørarkitektens enkle råd

Det er ikke bare folk med redusert hørsel som sliter med dårlig akustikk. Betong, store veggflater, mye glass og lite tekstiler, betyr i sum at harde flater dominerer og at lyden forplanter seg. Materialene er vakre sammen, men kan, som de to eksemplene viser, være mer enn nok til å ødelegge et ellers vellykket restaurantbesøk. Husk derfor at det er fullt mulig å lage interiører som ivaretar akustikken, uten å legge begrensninger på det valgte konseptet.

Saken fortsetter under annonsen

Interiørarkitekten bygger bro mellom estetiske visjoner og praktiske behov. Vår ekspertise sikrer ikke bare visuell appell, men også effektivitet, optimal bruk av plass og gode lyd- og lysmiljøer. Vår helhetlige tilnærming er nøkkelen til å skape rom, som både ser flotte ut og fungerer godt for alle involverte parter. Her følger noen enkle faglige råd.

Vegger og tak

Forskjellige elementer i rommet påvirker lydbølgene ulikt. Harde flater får som nevnt lyden til å forplante seg, mens overflater med tekstur og variasjon kan bidra til å bryte den opp.

  • Akustiske paneler

Riktig plassert på vegger eller i tak demper panelene støy og reduserer etterklang. De kan være laget av f.eks. glassfiber, mineralull eller skum og leveres i ulike former, størrelser og farger. Det betyr at de nærmest problemfritt kan tilpasses restaurantens konsept. Bruk av akustiske paneler betyr altså ikke at man må gå på akkord med kravene til estetikk.

  • Tekstiltapet

Tekstiltapet har gode lydabsorberende egenskaper. Stoffvegger skaper myke overflater som demper og er spesielt nyttige i rom der harde overflater dominerer. Slike tapeter gir dessuten rike muligheter mht. utforming av konsepter. Den estetiske appellen er stor, og potensielle kontrastvirkninger er mange.

Saken fortsetter under annonsen
  • Andre virkemidler

Akustisk maling er også en metode. Den inneholder materialer som absorberer lyd, og når den påføres veggene, oppnår man helt usynlig støydemping.

Myke malerier, eller annen kunstnerisk dekor, har også positiv akustisk effekt og bidrar samtidig til det estetiske uttrykket.

Tekstiler

Polstrede møbler, gardiner, tepper og puter trekker til seg lyd. Dessuten luner de og gir en følelse av varme og komfort. Slike tekstilflater bidrar til den innbydende atmosfæren som gjester alltid ønsker seg. 

Møblering

En gjennomarbeidet møbleringsplan betyr mye for lydnivået. Strategisk plassering av inventar sikrer akustisk balanse, som bidrar til å absorbere, reflektere eller bryte lydbølger. Dette kan redusere etterklang og minimere uønsket støy. Det er altså ikke likegyldig hvordan møbler og støykilder plasseres i forhold til hverandre.

Saken fortsetter under annonsen

Vegetasjon

Planter brukes gjerne som dekorative elementer, men har også gunstig effekt på inneklimaet og bidrar til å absorbere lyd. Store vekster med myke blader er spesielt effektive, særlig hvis de arrangeres på en slik måte at de fungerer som romskiller.

Konklusjon

Solid kunnskap om materialer, lyd og innovative teknologier er nødvendig for at restauranten skal kunne levere gode gjesteopplevelser. Meny, service og atmosfære er ikke tilstrekkelig, rett og slett fordi helhetsinntrykket kan ødelegges av mindre synlige elementer i gjesteopplevelsen. Akustikken har den haken ved seg at den ikke legges merke til når den er god, men river ned alle andre inntrykk når den er dårlig. I det store bildet representerer interiørarkitekten derfor en investering som går langt ut over det visuelle og påvirker restaurantens bunnlinje direkte.