Foto

Umami Arena

Løfter lokalmat til nye høyder mot proffmarkedet

Publisert: 11. september 2023 kl 14.39
Oppdatert: 11. september 2023 kl 14.39

­Lokalmat.no var representert med hele 67 utstillere på et eget område i 2023. Målet for Umami Arena i 2025 er å øke antall utstillere.

Historien om lokalmat på Umami Arena startet allerede i 2017. Etterspørselen etter mat- og drikkeprodukter med en lokal identitet, særegen opprinnelse eller spesielle kvaliteter knyttet til produksjonsmetode, tradisjon eller historie øker i proffmarkedet og stadig etableres det nye lokalmatprodusenter på markedet.

Administrerende direktør for Norsk Mat, Nina Sundqvist, mener Umami er en viktig og spennende arena for de minste produsentene i Norge.

– Dette er en arena for profesjonelle matbevisste aktører, og det er stor spennvidde i dette markedet. Det at lokalmatprodusentene møter mange som også formidler råvarer gjennom hotell, restaurant og kantine, gjør at det er et sted hvor veldig mange lokalmatprodusenter ønsker å være. Ofte ligger de profesjonelle bedriftene i nærhet til der lokalmatprodusentene selv har sitt virke. Mange av dem er ikke de største produsentene, likevel klarer de å produsere nok til hotell-/ og restaurantmarkedet i det området der de hører til, sier Sundqvist.

Fra forbruker til det profesjonelle

Mange lokalmatprodusenter begynner i det små fra gårdssalg, Reko-ringer og Bondens Marked. Deretter går det i trappetrinn opp – gjerne innen hotell og restaurantmarkedet. Det store trappetrinnet er å gå ut i dagligvaremarkedet.

– Umami Arena er sånn sett en fin møteplass for å treffe de profesjonelle innkjøperne som er opptatt av det som er genuint, sier Sundqvist.

Saken fortsetter under annonsen

Tallene fra 2022 viser imidlertid at forbrukermarkedet for lokalmat gikk ned dette året.

– I 2022 var likevel proffmarkedet positivt, og vi er veldig spente på tallene som kommer for 2023. Nedgangen i forbrukermarkedet i 2022 antar vi kommer av situasjonen vi alle er inne i, der vi passer litt ekstra på lommeboken vår. Vi vet at lokalmat er veldig prissensitivt.

– På den andre siden skjer det mye positivt i det norske markedet med tanke på årets sommersesong. Vi har hatt mange tilreisende turister – som gjerne oppsøker det unike og spesielle. Mange hoteller har lokalmat på menyen – og kanskje vil vi se et ytterligere oppsving her i år, forklarer Sundqvist.

Nye nettverk og dialog med eksisterende kunde

Hanen og Stiftelsen Norsk Mat er i samarbeid prosjektleder for lokalmatprodusentenes deltakelse på Umami Arena i 2025. Bernt Bucher-Johannessen er daglig leder i Hanen, og han er klar på hvorfor Umami Arena er så viktig for lokalmatprodusentene.

– Umami Arena er en helt unik møteplass for produsentene der de møter aktører fra ulike deler av horecabransjen. Hvis man bruker de 3-4 dagene aktivt, noterer og følger opp de kontaktene man har fått i etterkant, vil man raskt tjene inn igjen både timer og kostnaden man får ved å delta og mere til.

For det er liten tvil om at produsentene som velger å delta på stand får mulighet til å knytte helt uvurderlig kontakter inn i hele hotell- og restaurantmarkedet.

Saken fortsetter under annonsen

– Det er her man utvider sitt nettverk som i fremtiden kan gi gode salg. I tillegg er dette en viktig arena for å holde dialog med de kundene man allerede har fått i det profesjonelle markedet, legger Johannessen til.

Lokal stolthet

Freddy Storaker Bruu er Food & Beverage direktør og ansvarlig for restauranten Lillestrøm Lobby, som er et av serveringsstedene til Nova Spektrum. Tidligere har han blant annet lang erfaring fra Hurtigruten, der han hadde ansvaret for den prisbelønte og anerkjente lokalmatsatsingen, hvor man gikk fra ferdigmat til lokalmat på alle skip. Bruu er en forkjemper for lokalmat av flere årsaker.

– Først og fremst handler det om å støtte de lokale produsentene vi har rundt oss og de ringvirkningene det gir i vårt område. Det handler også om Norge som reiselivsdestinasjon. Hvis vi skal lykkes med å etablere Norge som en attraktiv destinasjon for turister, cruise og internasjonale kongresser, må vi ha like stor stolthet for vår lokalmat og råvarer som vi kjenner fra restauranter i Italia eller i andre land nedover i Europa.

– Vi må støtte opp om det mangfoldet som disse produktene byr på, og vi må løfte frem alle de ildsjelene som står opp grytidlig hver eneste dag for å produsere mat vi er stolte av. I tillegg er dette med på å kutte ledd i verdikjeden, noe som gjør at maten ferskere og konkurransedyktig på pris.

– Frasen, «fra jord til bord», illustrerer godt at det er mulig å handle lokalt og få til noe som er kortreist, sier Freddy – Jeg gleder meg til stort til Umami Arena i 2025 å kunne utforske flere aktører innenfor lokalmat, avslutter han.

Tilgang på over 3 000 produkter

Saken fortsetter under annonsen

På nettsiden lokalmat.no ligger per i dag 513 produsenter inne.

– Dette kan variere noe. Det fordi vi har noen krav til hva som skal til for å synliggjøre seg på våre nettsider lokalmat.no. De må kunne dokumentere at de har alt på «stell» med tanke på internkontrollrutiner, matsikkerhet med mer. Det skal ikke være noe slurv i svingene, forklarer Nina Sundqvist.

Når man logger inn på nettsiden får man tilgang til ytterligere flere produsenter, til sammen over 3 000 produkter fra 650 produsenter.

Nærmere 70 lokale utstillere

Nina Sundqvist understreker at de stadig blir proffere. Under årets messe hadde de et godt merket fellesområde for lokalmat hvor 67 lokalmat-utstillere fra hele landet var til stede. Det er ny rekord.

– Vi har fått god støtte av Innovasjon Norge for å synliggjøre oss i år. Vi har ambisjoner om å øke antall deltakere i 2025, dette fordi vi har så stor pågang fra produsenter som gjerne vil være til stede på denne arenaen.

En ny salgskanal

Saken fortsetter under annonsen

Erfaringene fra årets messe ga produsentene mange gode «leads» i etterkant. Det gjør at de kommer tilbake.

– For dem er dette en ny salgskanal. Normalt har de god erfaring med å selge direkte til forbruker, eksempelvis på Bondens Marked. På Umami tar de som jeg nevnte ett steg opp og møter de profesjonelle innkjøperne. Det gir ny læring.

– Salget foregår sjeldent der og da. Til gjengjeld kan salget bli desto større når man får landet en kontrakt med en bedrift, forklarer Nina Sundqvist.

– Vi kjenner til aktører som eksempelvis har fått kontakt med flyselskapet SAS og andre store selskaper. Det er viktig å forstå dynamikken i denne salgskanalen som Umami Arena faktisk representerer, forteller Nina.

Solide partnere

Norsk Mat skal i 2025 fortsette sitt gode samarbeid med Hanen, og Petter Bjørgan som er fagansvarlig for Lokalmat og lokalmat.no – i tillegg til Økologisk Mat.

– Så håper vi at Innovasjon Norge også ser verdien av det vi tilbyr og at vi blir den anerkjente matnasjonen som Norge skal være i 2030. Vi er ikke i mål der enda – men der er hotell, restaurant, kantine og andre serveringssteder viktige aktører som med økt etterspørsel etter lokalmat kan være med på å ta oss i riktig retning, avslutter Nina Sundqvist.

Saken fortsetter under annonsen