Foto

Nikolai Kobets Freund/Oslo kommune

Obligatorisk utelivskurs, nå også på engelsk 

Publisert: 16. mars 2023 kl 10.49
Oppdatert: 16. mars 2023 kl 10.49

Salutt står for «sammen lager vi utelivet tryggere». Det handler om hvordan alkoholregelverket fungerer i praksis, og håndtering av vanskelige situasjoner der rus er involvert. Kurset er digitalt og obligatorisk for de som jobber med skjenking av alkohol etter kl. 01.00 i Oslos uteliv. 

– Mange utelivsansatte ønsker kurs på engelsk fordi de ikke har norsk som morsmål. Vi er veldig glade for å nå kunne tilby engelsk Salutt-kurs, etter å ha hatt digitalt kurs på norsk siden i fjor. Endel erfarne folk søkte seg vekk fra utelivsjobbene under pandemien, og det er grunn til å tro at det er et behov for kompetanseheving av dem som nå har begynt i disse jobbene, sier direktør Britha Røkenes i Næringsetaten.  

 Etter kurset avlegger kursdeltageren en digital prøve. Når den er bestått, får kursdeltageren tilsendt et digitalt prøvebevis. Dette er et kompetansebevis som kan brukes når man søker seg videre i utelivsbransjen. Målgruppen for kurset er for eksempel hovmestere, servitører og bartendere.

Kurs siden 2012  

Næringsetaten har avholdt Salutt-kurs siden 2012; da kun for dem som jobbet i en avgrenset del av Oslo sentrum. Kurset ble videreutviklet i samarbeid med representanter fra utelivsbransjen, og kommunen bestemte at det fra 2018 skulle være en obligatorisk, trygghetsskapende kompetansedag for alle som jobber med servering av alkohol etter kl. 01.00 i Oslo. De fleste rusrelaterte utfordringer oppstår etter dette tidspunktet.

Saken fortsetter under annonsen