Annonse

Scandic til fn

7. oktober er Scandics handikapambassadør Magnus Berglund invitert til FN for å snakke om tilgjengelighetsspørsmål. Seminardagen arrangeres av Committee on the Rights of Persons with Disabilities, og har til hensikt å øke forståelsen for inn holdet i og konsekvensene av tilgjengelighetskonvensjonen som FNs general for samling vedtok i desember 2006. Seminardagen i Genève samler internasjonale eksperter fra hele verden.

– Det er selvsagt fantastisk at vår handikapambassadør er invitert til FN, hvor han skal fortelle om vårt sterke engasjement for tilgjengelighet, sier Anders Ehrling, konsern sjef og adm. direktør i Scandic. – Det jeg er mest stolt av, er at tilgjen gelig hets arbeidet i dag er en så naturlig del av Scandic. Jeg håper at arbeidet vårt kan inspirere andre, slik at det som er naturlig for oss, kan bli en realitet for alle.

Bare i Europa er det over 50 millioner mennesker med en eller annen form for funksjonshemning. De kan ha svært begrensede muligheter til å bo på hotell. Allerede i 2003 ansatte Scandic, Nordens ledende hotellkjede, Magnus Berglund som selskapets egen handikapambassadør. Siden den gang har det skjedd mye. I dag har Scandic en egen tilgjengelighetsstandard med 110 punkter for økt tilgjengelighet, og alle medarbeiderne har fått opplæring innen tilgjengelighets spørsmål. Scandic var også først i verden med å tilby komplett tilgjengelighets informasjon for alle sine 158 hoteller på selskapets nettsider.

Annonse
Annonse
Annonse