Annonse

Signér bransjeavtalen om redusert matsvinn på foodscape

«Bransjeavtalen om redusert matsvinn» mellom matbransjen og myndighetene ble signert i juni 2017. Over 60 bedrifter har så langt tilsluttet seg målet i avtalen om å halvere matsvinnet i Norge innen 2030 i tråd med FNs bærekraftmål. Under Foodscape-messen på Norges Varemesse, arrangerer Klima- og miljødepartementet, i samarbeid med Matvett, en egen konferanse. Målet er å bygge større kjennskap til Bransjeavtalen og rekruttere flere bedrifter til å signere tilslutningserklæringer.

Konferansen finner sted 10. oktober kl 13.30 - 15.30 på hovedscenen på Norges Varemesse.

Bedriftene forplikter seg til å dele informasjon om gjennomførte tiltak ved å tilslutte seg Bransjeavtalen. Synliggjøring av tiltak og effekten av disse er viktige bidrag i arbeidet med å mobilisere flere bedrifter til å være med i arbeidet. Som det fremgår av programmet på konferansen er en av postene viet til å vise gode eksempler på tiltak fra hele verdikjeden.

- Vi oppfordrer medlemsbedriftene til å dele gode eksempler med Matvett ved å sende dem en e-post på info@matvett.no, der dere inkluderer følgende:

Navn på bedrift + kontaktperson

Kort beskrivelse av tiltak

Effekt (kvalitativ/kvantitativ) på matsvinnet om det foreligger

Bilde som illustrerer tiltaket

Vi skal også fortsette å motivere alle våre medlemmer innenfor hotell- og serveringsbransjen til å delta aktivt i arbeidet med å redusere matsvinn. Det øker bunnlinja, det reduserer CO2-utslipp og det skaper motiverte medarbeidere. Jeg håper alle i bransjen vil bidra i denne felles dugnaden, og ta gjerne kontakt med oss i NHO Reiseliv for tips og råd til hvordan din bedrift kan bidra, sier Morten Karlsen, direktør verving og innkjøp i NHO Reiseliv Innkjøpskjeden.

Bilde: Kommunikasjonssjef Anne Marie Schrøder i Matvett (t. v), daglig leder Anne-Grete Haugen i Matvett og innkjøpsdirektør Morten Karlsen i NHO Reiseliv.

Annonse
Annonse
Annonse